Nieruchomości szkolenia

Sztuka negocjacji, czyli jak i kiedy skutecznie i efektywnie negocjować

Umiejętność zrozumienia sposobu myślenia innych negocjatorów… ich strategii działania to klucz do zwiększenia własnej efektywności biznesowej. Znajomość ta pozwoli Ci odnaleźć właściwe argumenty i techniki, dzięki którym przekonasz rozmówcę do proponowanych rozwiązań czy też nawiązania współpracy.

Celem udziału w zajęciach jest:
• Diagnoza własnego stylu negocjacyjnego
• Rozpoznanie i neutralizacja barier w komunikacji
• Doboru stylu negocjacji do osoby, z którą negocjujemy.
• Nauka sposobów pozyskiwania informacji
• Stosowanie poznanych technik negocjacyjnych
• Zwiększenie skuteczności w przekonywaniu innych do określonych propozycji.
• Umiejętność nadawania kierunku w rozmowie, argumentacji.

Korzyści dla uczestników:
• Umiejętność przygotowania się do negocjacji.
• Praktyczne ćwiczenia strategii i taktyki negocjacji
• Poprawa skuteczności działania podczas negocjacji.
• Nabycie umiejętności wychodzenia z impasu
 

formularz (doc)

1. Informacje, bez których nawet nie siadaj do stołu negocjacyjnego:

 • Negocjacje i czarne dziury ?
 • Jakim jestem negocjatorem: negocjator twardy, negocjator miękki
 • Cechy i postawa skutecznego negocjatora
 • Negocjacje: diagnoza
 • Proces negocjacji

2. Przygotowanie

 • Własna postawa i przekonania w negocjacjach: co mnie wspiera w negocjacjach
 • Błędy popełniane przez negocjatorów
 • Określenie swoich priorytetów (interesów) i nadanie ważności kwestiom do negocjacji
 • Przewidywanie zachowań drugiej strony - analiza interesów, potrzeb i celów
 • BATNA

3. Opracowanie taktyki prowadzenia negocjacji

 • Analiza zasobów, przygotowanie argumentów i kontrargumentów
 • Wytyczenie ścieżek negocjacji
 • Prezentacja stanowiska wyjściowego
 • Opracowanie zasady ustępstw
 • Przetarg
 • Sposoby na impas
 • Porozumienie/Kontrakt

4. Organizacja negocjacji

 • Przestrzeń, czas, zespół
 • Jak budować klimat w negocjacjach ?

5. Dochodzenie do TAK

 • Sondowanie
 • Oddzielanie ludzi od meritum problemu
 • Koncentracja na interesach a nie stanowiskach
 • Opracowanie wielu rozwiązań
 • Pokonywanie obiekcji klientów

6. Zamknięcie negocjacji

Aleksandra Połcik, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Doktorantka na rodzimym wydziale. Trener w sztuce NLP certyfikat wydany przez Ph.D. Christina Hall NLP Meta Master Trainer; The Society of Neuro-Linguistic Programming California. Ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Działalność zawodowa przede wszystkim obejmuje edukację i rozwój sił sprzedaży. Od 5 lat pracuje w segmencie rynku nieruchomości i inwestycji.