Nieruchomości szkolenia

Sztuka podpisywania umowy na wyłączność

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób, które chciałyby dowiedzieć się jak można skutecznie podpisać z klientem umowę na wylaczność.

 

Program szkolenia:


1. Przygotowanie psychologiczne do wyzwań sprzedażowych (umowa na wyłączność) Samospełniająca się przepowiednia
• Nastawienie do Klienta
• Nastawienie do prawdopodobieństwa zawarcia umowy na wyłączność
• Nastawienie do własnych umiejętności
 


2. Burza mózgu – dyskusja na temat umowy na wyłączność

• Generowanie argumentów za
• Generowanie argumentów przeciw
• Wypracowanie kontrargumentów przełamujących bariery utrudniające zawieranie umowy na wyłączność3. Typologia Klienta pod kątem zawierania umowy na wyłączność
• Autodiagnoza własnych preferencji decyzyjnych
• Zalecenia w jaki sposób modyfikować swój styl decyzyjno-komunikacyjny
• Rozpoznawanie Klienta pod kątem umowy na wyłączność
• Dopasowanie rozmowy do preferencji poszczególnych typów Klienta4. Potrzeby merytoryczne Klienta
• Poziom produktowy – nieruchomość
• Poziom sprzedażowy – oczekiwania dotyczące obsługi5. Jak przekonać każdego Klienta do zawierania umowy na wyłączność

• Budowanie argumentacji dopasowanej do typu Klienta
• Struktura argumentacji
• Argumentacja na poziomie korzyści – poziom racjonalny
Krok 1 - odwołanie do potrzeb
Krok 2 – uzasadnienie
Krok 3 – korzyść finalna

 

6. Psychologia sprzedaży
• Symulacja rozmów z Klientami
• Arkusze obserwacyjne – wyszczególnienie krytycznych punktów rozmowy z Klientem
• Modyfikacja zachowań na prosprzedażowe
 

formularz (doc)