Nieruchomości szkolenia

Umowa przedwstępna w praktyce

CEL SZKOLENIA


Na szkoleniu przedstawimy charakter prawny umowy przedwstępnej, różne modele umowy przedwstępnej. Wskażemy składniki niezbędne oraz takie o które może być umowa przedwstępna rozbudowana. Wskażemy jakie prawa i obowiązki rodzi umowa przedwstępna oraz uprawnienia konsumentów i ich wpływ na treść umowy oraz jej wykonanie
 

DAL KOGO:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami
  • agentów nieruchomości
  • zarządców i rzeczoznawców majątkowych
  • osoby zainteresowane w/w tematyką
formularz (doc)

1. Elementy umowy przedwstępnej – wskazanie na składniki niezbędne oraz elementy o jakie umowa może być rozbudowana, skutki prawne zamieszczenia dodatkowych postanowień umownych


2. Zawieranie umów przedwstępnych
– formułowanie postanowień umownych, formułowanie dodatkowych postanowień (m.in. formułowanie warunków, termin zawarcia umowy ostatecznej), wytyczne z orzeczeń sądowych


3. Umowa przedwstępna na tle innych umów
– wskazanie na inne umowy (np. umowa o negocjacje) o podobnym charakterze, jakie elementy powodują rozróżnienie pomiędzy umowami


4. Wykonywanie umowy przedwstępnej – jakie roszczenia wynikają z umowy przedwstępnej, jakie zdarzenia mają wpływ i jaki na tą odpowiedzialność


5. Umowa przedwstępna a umowa deweloperska – różnice oraz konsekwencja tych różnic dla praw i obowiązków stron umowy


6. Zagadnienia prawa konsumenckiego związane z umową przedwstępną –
uprawnienia konsumentów i ich wpływ na treść umowy oraz jej wykonanie
 

Karol Mikrut radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie. Miał sposobność pracować na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki, dzięki czemu uczestniczył w różnego typu projektach, dla przykładu nieruchomościowych, korporacyjnych czy też dotyczących mediów. Brał udział w projektach związanych z nabywaniem nieruchomości oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.