Nieruchomości szkolenia

Umowa o zarządzanie wspólnotą mieszkaniową, czyli jak bezpiecznie ułożyć wzajemne relacje

Szkolenie dla:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

 

Cel szkolenia:


Kiedy mija radość z podpisanego kontraktu na zarządzanie nową wspólnotą mieszkaniową przychodzą refleksje, że umowa o zarządzanie nie jest precyzyjna, że zarząd wspólnoty ma „za duże wymagania”, że wkładamy nieproporcjonalnie dużo wysiłku i pracy w stosunku do wynagrodzenia. Pojawia się frustracja, zniechęcenie, prace nie są realizowane zgodnie z oczekiwaniami drugiej strony. Kontrakt taki jest trudny do utrzymania przez dłuższy czas. Niewłaściwie przygotowane i przeprowadzone zakończenie współpracy często znajduje swój epilog w sądzie.

Szkolenie ma za zadanie wskazanie podstaw prawnych regulujących stosunki zarząd wspólnoty – zarządca, omówienie problematyki dotyczącej umowy o zarządzanie, uwzględnienia w niej wymagań określonych przepisami prawa jak i interesów stron umowy. Podane będą wskazówki jak przeprowadzić prawidłowo zakończenie współpracy.

formularz (doc)


1. Przepisy prawa regulujące wzajemne relacje zarządca - zarząd wspólnoty

 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa o własności lokali
 • kodeks cywilny
 • kodeks postępowania cywilnego

 

2. Umowa o zarządzanie

 • podstawy prawne
 • istotne elementy umowy o zarządzanie
 • wzory umów;

 

3. Wzajemne wymagania a interes stron

 • interes zarządcy
 • interes wspólnoty
 • interes zarządu wspólnoty

 

4. Zakończenie współpracy

 • konflikty
 • asertywność
 • sposoby rozwiązania umowy
 • wzajemne rozliczenia

 

5. Zalecane wzory postępowania i dobrych praktyk

 • planowanie
 • komunikacja
 • sprawozdawczość
 • kontrola

 

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.