Nieruchomości szkolenia

„Ustawa Deweloperska”– zarys przepisów i rynkowe skutki wprowadzenia nowych przepisów

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

  Czy wiesz: 

  • Jakie obowiązki nakłada nowa ustawa na deweloperów oraz banki finansujące inwestycje mieszkaniowe?
  • Jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony prospekt informacyjny dla przedsięwzięcia deweloperskiego?
  • Jaką odpowiedzialność ponoszą deweloperzy w świetle nowych przepisów?
  • Jak zmienił się lub zmieni się rynek na skutek nowych regulacji?

 

Sejm uchwałą z dnia 16 września 2011 roku przyjął Ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Z dniem 29 kwietnia 2012 roku jej przepisy weszły w życie. Nieprecyzyjne zapisy niektórych punktów ustawy, wciąż jednak nie dają jednoznacznej odpowiedzi jak właściwie powinna funkcjonować sprzedaż mieszkań deweloperskich. Z drugiej strony chęć ominięcia konieczności dostosowania się do niektórych regulacji spowodowała znaczący wzrost oferty projektów deweloperskich w sprzedaży. Nowa jakość rynku, wciąż pozostaje kwestią wymagającą doprecyzowania i wyjaśnienia.

 

Korzyści ze szkolenia:

  • Uczestnicy poznają najnowsze zmiany w prawie, które znacząco wpłynęły na obowiązki deweloperów oraz pozostałych uczestników pierwotnego rynku mieszkaniowego
  • Uczestnicy poznają praktyczne aspekty wejścia w życie ustawy
  • Na spotkaniu omówione zostaną rynkowe skutki funkcjonowania nowych przepisów
  • Omówione zostaną zasady i kluczowe warunki zawierania umów deweloperskich
  • Uczestnicy zapoznają się z praktycznymi zasadami tworzenia prospektów informacyjnych
  • Każdy z uczestników otrzyma komplet fachowych materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do pośredników zainteresowanych pracą i pracujących aktywnie na pierwotnym rynku mieszkaniowym, osób zatrudnionych w firmach deweloperskich w działach związanych ze sprzedażą i realizacją procesów inwestycyjnych na rynku mieszkaniowym oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie przepisów obowiązujących na rynku mieszkań deweloperskich.

 

Program szkolenia realizuje 6 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe

- lunch

- 2 przerwy kawowe

formularz (doc)

10:00 - 10:45

Cześć I. Kluczowe regulacje ustawy:

- cele i skutki nowych zmian dla funkcjonowania rynku.

- proces legislacyjny

- obraz rynku po wprowadzeniu nowych przepisów.

 

10:45 - 11:00

Przerwa kawowa

 

11:00 - 11:45

Część II. Środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę:

- zasady postępowania ze środkami nabywcy w przypadku upadłości dewelopera.

- skutki ochrony prawnej nabywców dla funkcjonowania rynku.

 

11:45 - 12:15

Lunch

 

12:15 - 13:00

Część III. Prospekty informacyjne oraz zasady i tryb zawierania umów deweloperskich:

- forma i tryb zawierania umowy. Kluczowe wymogi ustawowe.

- informacje zawarte w prospekcie, jego konstrukcja, informacje merytoryczne

- odpowiedzialność za rzetelny przekaz informacji o przedsięwzięciu deweloperskim

 

13:00 - 13:15

Przerwa kawowa

 

13:15 - 14:00

Część IV. Treść umowy deweloperskiej; prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej:

- kluczowe zmiany w umowie sprzedaży (forma, wymogi, zapisy)

- prawa i obowiązki stron

 

14:00 - 14:30

Część V. Panel dyskusyjny

Mgr inż. Karol Dzięcioł – doświadczony praktyk pierwotnego rynku
mieszkaniowego, specjalizuje się w analizach i doradztwie projektowym dla
deweloperów działa Doradztwa Deweloperskiego w firmie REAS. Na ten element
wsparcia uczestników procesu inwestycyjnego na różnych jego etapach składają
się między innymi: analizy projektów w relacji do potrzeb i oczekiwań rynku,
przygotowanie projektów deweloperskich, weryfikacja założeń inwestycyjnych
dewelopera, oceny potencjału i opinie o lokalizacji, cenniki sprzedażowe
oraz doradztwo w zakresie działań marketingowo-sprzedażowych, opinie dla
banków lub współinwestorów procesu inwestycyjnego.
Jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Międzywydziałowego Studium Gospodarki
Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest także
licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.