Nieruchomości szkolenia

Ustroje majątkowe małżeńskie, odpowiedzialność małżonków za zobowiązania oraz prawo spadkowe

Małżeńskie ustróje majątkowe – określony przepisami prawa system stosunków prawnych istniejących pomiędzy małżonkami, regulujący stosunki majątkowe pomiędzy nimi oraz innymi podmiotami prawa.  Na szkoleniu zaprezentujemy najważniejsze zagadnienia związane z współwłasnością majatkową, rozdzielnością przymusową, odpowiedzialnością za zobowiązania współmałżonka oraz o sytuacji małżonków po ustaniu współwłasności. Dodatkowo zaprezentujemy zagadnienia związane z prawem spadkowym.

formularz (doc)

1. Ogólna charakterystyka stosunków majątkowych małżeńskich


2. Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska


3. Przymusowa rozdzielność majątkowa


4. Umowne ustroje majątkowe

  • Ogólna charakterystyka umów majątkowych małżeńskich
  • Wspólność majątkowa rozszerzona
  • Wspólność majątkowa ograniczona
  • Rozdzielność majątkowa
  • Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków


5. Przesunięcia przedmiotów majątkowych między majątkami małżonków


6. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

  • Odpowiedzialność solidarna
  • Odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania jednego z małżonków


7. Sytuacja małżonków po ustaniu wspólności majątkowej

  • Przyczyny i skutki ustania wspólności majątkowej
  • Rozliczenia na podstawie art. 45 kro
  • Podział majątku wspólnego


8. Prawo spadkowe
 

Ewa Winiczenko aplikantka notarialna, pośrednik w obrocie nieruchomościami z piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka wydziału prawa uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, były członek państwowej komisji kwalifikacyjnej w ministerstwie infrastruktury, pełnomocnik polskiej federacji rynku nieruchomości do spraw praktyk zawodowych, członek komisji szkoleniowej warszawskiego stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami.