Nieruchomości szkolenia

Utrzymanie techniczne obiektów i ich instalacji w praktyce

Wyzwania stawiane zarządcy w związku z prawidłowym utrzymaniem technicznym obiektu i jego instalacji.

Czy wiesz:

 • Jak prawidłowo i ekonomicznie dbać o odpowiedni stan techniczny obiektów i instalacji?
 • O czym nie powinno się zapominać odpowiadając za techniczne utrzymanie obiektu, a co można pominąć?
 • Na pewno jak przygotować plan utrzymania obiektu?
 • Jak kontrolować prawidłowość realizacji prac konserwacyjnych?
 • Jakie obecnie systemy informacyjne są wykorzystywane do wspomagania, warto wspomagać nimi swoją pracę, a może jest to zbędny wydatek?

Korzyści ze szkolenia:

 • Na szkoleniu dokonamy analizy potrzeb związanych z utrzymaniem technicznym obiektów opisanych przez uczestników.
 • Omówimy działania dostosowane do ich potrzeb, co w przyszłości ułatwi podejmowanie decyzji w codziennej pracy.
 • Szkolenie pozwoli zapoznać się z zasadami przygotowania planów utrzymania obiektu, zasadami przygotowania harmonogramów i zakresów prac jak również zasadami prawidłowej kontroli ich realizacji.
 • Zobrazujemy sposoby unikania błędów, które prowadzą do powstawania usterek i przyczyniają się do generowania kosztów.

 

Nasze rozumienie sytuacji:

Większość właścicieli obiektów nie zwraca uwagi na szczegóły technicznego utrzymania nieruchomości dbając jedynie o utrzymanie możliwie niskich  kosztów funkcjonowania. Sytuacja taka powoduje powstawanie z czasem coraz większej ilości awarii i wzrost kosztów na ich usuwanie. Niestety awarie nie pociągają za sobą wyłącznie kosztów ich napraw ale powodują czasową utratę funkcji obiektu i duże niezadowolenie użytkowników a co za tym idzie gorszą opinię o obiekcie i jego obsłudze.

Brak profilaktycznych działań mających na celu stałe utrzymanie sprawności obiektów i instalacji jest przyczyną faktycznego wzrostu kosztów eksploatacyjnych a często również utraty najemców.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Osoby zajmujące się utrzymaniem technicznym obiektów, osoby odpowiedzialne za planowanie i optymalizowanie kosztów utrzymania, zarządcy, użytkownicy i właściciele obiektów poszukujący dodatkowych możliwości poprawy w funkcjonowaniu obiektów, inne osoby zainteresowane utrzymaniem technicznym obiektów i instalacji

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 350 zł brutto                            

 • Cena zawiera:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • lunch
 • całodzienny serwis kawowy
formularz (doc)

Utrzymanie techniczne obiektów i ich instalacji w praktyce

Program szkolenia

 1. Utrzymanie techniczne obiektu i instalacji - po co to wszystko?
  1. Bezpieczeństwo
  2. Trwałość techniczna
  3. Wartość ekonomiczna
 2. Wprowadzenie do tematu utrzymania technicznego obiektów
  1. Określenie rodzaju i specyfiki obiektów którymi opiekują się uczestnicy szkolenia
  2. "Inwentaryzacja" struktury technicznej obiektów na podstawie omawianych rodzajów obiektów
  3. Przygotowanie zestawienia podstawowych obowiązków zarządcy związanych z utrzymaniem technicznym omawianych obiektów
 3. Przygotowanie zakresu i harmonogramu prac eksploatacyjnych
  1. Zakres wykonywanych czynności
  2. Harmonogram wykonywanych czynności
  3. Dokumentacja wykonanych czynności – protokoły
  4. Nadzór nad prawidłową realizacją prac
 1. Systemy wspomagające techniczne zarządzanie obiektem i instalacjami
  1. Charakterystyka systemów informatycznych
  2. Jak system IT wspomaga zarządzanie techniczne?
  3. Wady i zalety systemów

Bożena Blum Mgr inż. budownictwa ukończyła Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Członek Zarządu – współwłaściciel Wector Sp. z o.o. Posiada uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane przez Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Nadzoru Urbanistycznego i Budowlanego. Absolwentka European Distance Education- Poland Studium Nowoczesnego Zarządzania. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej Studiów Podyplomowych dla Menedżerów Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej . Ukończyła Studium Prawa Europejskiego dla osób wykonujących Świadectwa Charakterystyki Energetycznej . Posiada Certyfikat III stopnia organizacji FIDIC. Licencjonowany Zarządca Nieruchomości. Od 2001 r zajmuje się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi oraz zarządzaniem procesami inwestycyjnymi, w tym inwestycjami dotowanymi z funduszy europejskich. Od 2003 r publikuje artykuły prasie branżowej (Wspólnota Mieszkaniowa, Administrator, Murator). Organizator i prelegent szkoleń z zakresu zarzadzania nieruchomościami i pośrednictwa oraz Ogólnopolskich Konferencji Zarządzania Nieruchomościami. Członek Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej i Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.