Nieruchomości szkolenia

VAT 2014 - rewolucyjne zmiany w fakturowaniu i obowiązkach podatkowych

 • Kiedy faktura a kiedy rachunek?
 • Skutki zmian dla podatników VAT czynnych i dla zwykłych niezarejestrowanych podatników, w tym dla wspólnot mieszkaniowych.
 • Czy od dnia 1 stycznia 2014 r. zwykły niezarejestrowany podatnik może wystawiać faktury?
 • Zasady refakturowania, w tym przy usłudze pośredniczenia w dostawie mediów do lokali.
 • Podstawa opodatkowania przy refakturowaniu.
 • Czy zwrot wydatków jest podstawą opodatkowania?
 • Jak dokumentować obciążenie użytkowników lokali z tytułu wydatków na „podatek śmieciowy”?
 • Obrót podatkowy a podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Jak prowadzić ewidencje i jak się rozliczać?

Tematyka szkolenia jest przydatna dla każdego podmiotu gospodarczego, także dla wspólnot mieszkaniowych, dokonujących sprzedaży lub odsprzedaży towarów i usług. Podatnik bowiem powinien wiedzieć, jak ma udokumentować najem lokalu czy najem powierzchni ściany na cele reklamowe – czy ma wystawić rachunek czy ma wystawić fakturę a może ma wystawić notę obciążeniową. Powinien też wiedzieć, że z momentem pierwszej czynności sprzedaży powinien rozpocząć bieżące prowadzenie ewidencji sprzedaży. Wspólnoty mieszkaniowe przepisy ustawy VAT powinny stosować odpowiednio przy usłudze pośredniczenia w odstawie mediów do lokali właścicieli. Jak ma stosować nowe rewolucyjne przepisy ustawy  o podatku od towarów i usług zwykły niezarejestrowany podatnik a jak podatnik VAT czynny? Co grozi podatnikowi, gdy nie będzie przestrzegał przepisów prawa podatkowego?
Jak interpretować i stosować przepisy ustawy VAT ? Zazwyczaj przeciętny podatnik nie ma wiedzy w tym zakresie, a w razie problemów odsyła do księgowej, która prowadzi jego księgowość. Ale czy podatnik wie, że za wszystko odpowiada właśnie podatnik (za zobowiązania podatkowe odpowiada całym swoim majątkiem) a nie księgowa?

Korzyści ze szkolenia:

Podczas szkolenia będą przedstawione w sposób przystępny – krok po kroku

 • przepisy ustawy VAT,

 • w szczególności nowe przepisy obowiązujące od 2014 r.

a także

 • orzecznictwo sądów administracyjnych  

 • interpretacje podatkowe, także najnowsze.

Dzięki temu podatnik będzie mógł zminimalizować ryzyko popełniania błędów.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie przydatne dla różnych podmiotów, w tym w działalności  spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS, jednostek organizacyjnych gminy, jednostek PKP, jednostek Agencji Mienia Wojskowego i innych podmiotów, w tym wynajmujących, jak też dla innych dla firm usługowych rynku nieruchomości i osób zainteresowanych ta tematyką.

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 320 zł/osoba

Cena zawiera:
- materiały szkoleniowe
- całodzienny serwis kawowy
- możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącym

formularz (doc)

Program szkolenia:

 1. Zdarzenia i operacje gospodarcze w ewidencji rachunkowej podatników (w tym podatnika - wspólnoty mieszkaniowej)

 2. Sprzedaż towarów i usług, w tym odsprzedaż mediów z tytułu usługi pośredniczenia w dostawie mediów do lokali. Udokumentowanie transakcji sprzedaży rachunkami (fakturami). Kiedy nie wystawia się nabywcy rachunków (faktur)?Czy od dnia 1 stycznia 2014 r. zwykły niezarejestrowany podatnik może wystawiać faktury?

 3. Prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług przez zwykłego podatnika i podatnika VAT czynnego. Uproszczona ewidencja sprzedaży. Pełna ewidencja sprzedaży (rejestr sprzedaży i rejestr zakupów)

 4. Czynności niebędące sprzedażą towarów i usług. Zwrot wydatków poniesionych w imieniu nabywcy i na jego rzecz, według nowych przepisów. Jak potraktować czynności obciążenia należnościami z tytułu pokrycia kosztów podatku śmieciowego? Czy zwrot wydatków powinien być udokumentowany rachunkiem (fakturą)?

 5. Podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku VAT. Ważne zmiany w art. 113 u.p.t.u. Rejestracja podatkowa. Jak deklarować w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R metody rozliczeń z organem podatkowym?

 6. Zwolnienie przedmiotowe od podatku VAT a zwolnienie podmiotowe – ważne zmiany. Czy wartość sprzedaży zwolnionej przedmiotowo wpływa na wyczerpanie kwoty limitu 150 000 zł?

 7. Zakres zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących, w tym w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych.

 8. Stawki podatku VAT. Fakturowanie po zmianach. Obrót podatkowy VAT. Czy podstawę opodatkowania stanowią również opłaty i podatki? Podstawa opodatkowania – ważne zmiany. Korygowanie faktur – ważne zmiany.

 9. Zasady refakturowania, w tym przy usłudze pośredniczenia w dostawie mediów do lokali. Podstawa opodatkowania przy refakturowaniu.

 10. Obowiązek podatkowy podatników, w tym małych podatników rozliczających się metodą kasową. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w warunkach szczególnych?

 11. Deklaracje VAT. Zasady odliczeń podatku naliczonego od podatku należnego oraz rozliczeń z organem podatkowym. Zakres zakazu obniżania podatku należnego o podatek naliczony. Prawa i rygory związane z nieściągalnymi wierzytelnościami – ważne zmiany. Zapłata podatku VAT.

 12. Związek obrotu podatkowego z tytułu sprzedaży z podatkiem dochodowym od osób prawnych

 13. Terminy i zasady przechowywania dokumentów według Ordynacji podatkowej. W jakiej formie można przechowywać faktury?

 14. Odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa podatników.