Nieruchomości szkolenia

VIII Dni Oszczędzania Energii - konferencja

 Tematem przewodnim konferencji jest zwiększanie efektywności energetycznej w budownictwie oraz
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii w budynkach. Specjaliści z Polski i Europy dzielić się będą
swoim doświadczeniem i wiedzą w tym zakresie.

 

Konferencja jest zarejestrowana w programach kształcenia na liście
referencyjnej Ministerstwa Infrastruktury pod numerem 3752.

Uczestnictwo w konferencji pozwala uzyskać 12 godzin szkoleniowych zarządcom,
pośrednikom oraz rzeczoznawcom majątkowym.

Koszt udziału w jednym dniu to 200 zł brutto, dwa dni 400 zł brutto.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

architektów - konstruktorów - instalatorów - inwestorów - deweloperów - przedstawicieli samorządów
dostawców rozwiązań mających wpływ na energooszczędność w budownictwie

formularz (doc)

Tematyka VIII DOE obejmuje zagadnienia w dwóch sesjach:

  • Zrównoważone budownictwo
  • Efektywność energetyczna
  •  

W trakcie DOE odbędą się:

  • Konferencja tematyczna związana z rozwiązaniami dotyczącymi oszczędności energetycznej oraz realizacji budownictwa zrównoważonego
  • Panel doradców - seminarium z udziałem doradców, firm, stowarzyszeń, fundacji ekologicznych
  • Wystawa -materiałów, urządzeń i rozwiązań energooszczędnych
  • Uroczysta kolacja

 Szczegółowy program konferencji

dr hab. inż. Dorota Chwieduk - Prezes Polskiego Towarzystwa Energetyki
Słonecznej, profesor Politechniki Warszawskiej.

 

mgr inż. Bożena Herbuś - Inżynier Miejski Miasta Częstochowa, w latach
1997-2003 zastępca i dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, aktualnie także
Naczelnik Wydziału Komunalnego.

 

dr Andrzej Kassenberg - prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, członek m.in.
komitetu "Człowiek i środowisko" PAN.

 

dr hab.inż. Henryk Nowak - profesor Politechniki Wrocławskiej, dr inż. hab.
kierownik Zakładu Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania,
specjalista w zakresie stosowania technik termowizyjnych.

 

mgr Bartłomiej Ostrowski - ukończył politologię na Uniwersytecie Wrocławskim
ze specjalizacją europeistyka i niemcoznawstwo. Zajmował się współpracą
polsko-niemiecką, pracował w Kancelarii Premiera Saksonii oraz w
Instytucie Ekologicznego Rozwoju Przestrzennego w Dreźnie. Pasjonują go
również sprawy wschodnie. Pracował w Fundacji Krzyżowa i Fundacji Batorego,
gdzie odpowiadał ze współpracę z Ukrainą, Białorusią i Obwodem
Kaliningradzkim. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera, Roberta Schumana
oraz hiszpańskiej Fundacji FAES. Od czerwca 2007 jest Dyrektorem
Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli.

 

mgr inż. Aleksander Panek - Prezes zarządu Narodowej Agencji Poszanowania
Energii S.A. Adiunkt w Zakładzie Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych na
Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ekspert w zakresie
termomodernizacji i auditingu energetycznego.

 

dr inż. Sławomir Pasierb - od 1993r. Prezes Zarządu Fundacji na rzecz
Efektywnego Wykorzystania Energii, a od 1995r. wykładowca na Politechnice
Śląskiej.Od 1994r członek Rady Nadzorczej Centrum Efektywnego Wykorzystania
Energii "Seven" w Pradze, Krajowy konsultant programu UE Ecos/ Ouverture/ Phare pt.
"The Urban and Regional Energy Efficiency" oraz członkiem Komisji
Energetycznej Śląskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Polskiego
Stowarzyszenia Gospodarki Energetycznej. Autor i współautor ponad 150
publikacji i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych w
dziedzinie racjonalnego zużycia energii i odnawialnych źródeł energii.

 

mgr Andrzej Rajkiewicz - wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii.
Ekspert w zakresie inżynierii finansowej projektów dotyczących efektywności
energetycznej w budynkach i w gospodarce komunalnej. Opracowuje
wielobranżowe analizy dotyczące przedsięwzięć energooszczędnych w
budownictwie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

 

mgr inż. Piotr Sołtysek - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
o specjalności cieplne systemy energetyczne. Od 1997 roku jest pracownikiem
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, gdzie współtworzył pierwszy w Polsce
samorządowy zespół zarządzający energią w mieście. Jest również autorem bazy
danych energetycznych budynków miejskich. Od 2009 roku jest pełnomocnikiem
Prezydenta Bielska-Białej do spraw zarządzania energią. Prowadzi także
zajęcia na AGH w Krakowie w ramach studiów podyplomowych z zakresu audytingu
i certyfikacji energetycznej budynków.

 

dr inż. Halina Barbara Szczepanowska - architekt krajobrazu, były projektant
i główny konsultant rozwoju zieleni oraz zadrzewień ulic i autostrad w
Pracowni Urbanistycznej Zarządu miasta Nowy Jork. Były wykładowca SGGW w
Warszawie oraz kierownik Pracowni Zieleni w Instytucie Kształtowania
środowiska.

 

dr hab. inż. Robert Wójcik - profesor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
na Wydziale Nauk Technicznych, posiadający wieloletnie doświadczenie w
dziedzinie zabezpieczania obiektów budowlanych. Rzeczoznawca Budowlany oraz
biegły sądowy.

 

mgr inż. Jerzy Żurawski - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego
Politechniki Wrocławskiej, audytor energetyczny, audytor CEM, ekspert Banku
Światowego, konstruktor.