Nieruchomości szkolenia

Przyjmowanie operatów szacunkowych - Aktualne przepisy i standardy sporządzania operatów szacunkowych, a różne szkoły wyceny.


Czy wiesz…

 • Jaka powinna być zawartość operatu?
 • Czy zastosowano prawidłowe podejście dla celu wyceny ?
 • Jak sprawdzić rachunki w wycenie?

  

Korzyści ze szkolenia:

 • Uczestnicy poznają aktualne uwarunkowania prawne, które wpływają na „technikę” operatu.
 • Na podstawie przykładów „z życia wziętych” Uczestnicy zdobędą umiejętności samodzielnej weryfikacji toku i wyników obliczeń wartości.
 • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
 • Każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych

 

Dlaczego warto umieć ocenić operat szacunkowy?

Z roku na rok przyrasta ilość postępowań w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. W ubiegłym roku na 109 prowadzonych postępowań - 101 decyzji dotyczyło nieprawidłowo sporządzonych opracowań, a rzeczoznawcy zostali ukarani. Komisje Arbitrażowe również nie narzekają na brak pracy – w 2012r, KA przy PFSRM wydała 20 komunikatów.   

 

Profil uczestnika
Szkolenie skierowane jest do osób, które spotykają się z operatami szacunkowymi, a przedstawiona w nich wartość nieruchomości służy dalszym celom zawodowym lub prywatnym. Są to zarządcy, administratorzy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, właściciele obiektów i budowli, jak również pracownicy działów technicznych, administracyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy banków, urzędów i agencji – osoby, które uczestniczą w obrocie nieruchomości lub zarządzają mieniem lub jego wartością.

 

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 390 zł brutto                              

 • Cena zawiera:
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy i lunch

 

formularz (doc)

PROGRAM SZKOLENIA

 

Cześć I: Przepisy prawa normujące wycenę nieruchomości.

- Kto i w jakim celu może sporządzić operat szacunkowy?

- Jaka ma być zawartość operatu szacunkowego?

- Czy standardy zawodowe stanowią podstawę do „obalenia” operatu?


Część II: Wprowadzenie do warsztatu wyceny

- Omówienie podejść, metod i technik wyceny

- Podejścia w wycenie – jakie podejście można, a jakie trzeba stosować

- Teoria a praktyka – przykład - szukanie cech nieruchomości; zmiana cen w czasie


Cześć III: Trochę przykładów z operatów

- elementy formalne  w wycenie

- warsztat i technika

- nieruchomości porównawcze

- cechy i poprawki

  

Część IV: Pomyłki i błędy w operacie

- Jakie błędy najczęściej występują w operatach i jak do nich nie dopuścić?

- Jakie pomyłki i błędy dyskwalifikują operat?

- Co dalej z operatem i autorem może zrobić zamawiający?

- Jakie kary, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grożą za orzeczone błędy?

Maria Mogiłko – mgr inż. architekt, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Życie zawodowe związała z nieruchomościami – od projektowania, poprzez wykonawstwo, nadzór (absolwentka Politechniki Łódzkiej Wydz. Budownictwa i Architektury, uprawnienia 1991r), wycenę nieruchomości  (SGGW Wydział Ekonomiczny finansowanie , upr. UMiRM z 1997r nr Lic. 2431) – do finansowania (SGH Wydział Bankowości i Finansów) i pośrednictwa w obrocie (WSGN, upr. MI z 2010r nr 14985). Powołana w 1998r do pełnienia funkcji  biegłego sądowego w okręgu warszawskim z zakresu architektury i wyceny nieruchomości. Posiada również certyfikat do wyceny przedsiębiorstw (PFSRM 125/WP ) oraz uprawnienia audytora energetycznego (NAPE  nr 315) i do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (FPE 0997). Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie nieruchomości , specjalizuje się w szacowaniu nakładów na nieruchomości i odszkodowań. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Architekt i Nieruchomości POINT Maria Mogiłko.

Organizatorem kursu jest

Grupa szkoleniowo-eventowa Paulina Gajownik
Mariańskie Porzecze 87, 08-470 Wilga
NIP: 826-214-99-48 REGON: 361777826