Nieruchomości szkolenia

WERYFIKACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI– Podstawa bezpieczeństwa i skuteczności działania na rynku nieruchomości

Jeśli jest pięć głównych obszarów weryfikacji, to ile jest wariantów przebiegu transakcji, której przedmiotem jest nieruchomość?

Czy wiesz...

 • Czy na pewno wiesz, kto będzie uczestnikiem transakcji i jakie ma uwarunkowania?
 • Czy na pewno znasz stan faktyczny obiektu i jego potencjał?
 • Czy rodzaj prawa do obiektu ma wpływ na realizację transakcji i preferencje nabywców?
 • Czy i w jaki sposób tryb i data nabycia praw do obiektu może warunkować decyzje stron potencjalnej transakcji?
 • Jak postępować, gdy występują szczególne uwarunkowania i ograniczenia w realizacji transakcji obrotu nieruchomością?

Korzyści ze szkolenia:

 • Szkolenie ma na celu uporządkowanie schematów działań, które poprzez wybór odpowiedniej strategii weryfikacji skutecznie i bezpiecznie doprowadzą obrót nieruchomością do finału.
 • Szkolenie wskaże obszary weryfikacji, niuanse sytuacyjne, sposoby rozwiązywania problemów.
 • Pośrednicy kredytowi obsługujący rynek nieruchomości uzyskają podczas szkolenia uporządkowaną wiedzę o zakresie weryfikacji stron i przedmiotu transakcji, dla której będą przygotowywać produkt kredytowy.

 

Zawodowi uczestnicy rynku nieruchomości doskonale wiedzą, że jest pięć głównych obszarów weryfikacji związanych z uwarunkowaniami stron transakcji, ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, z otoczeniem prawnym nieruchomości, z możliwością usuwania ograniczeń czy obciążeń. W każdym z tych obszarów pojawia się wiele czynników, które radykalnie wpływają na możliwość zrealizowania transakcji wg określonego wariantu. A wariantów może być naprawdę wiele ……

Co weryfikować, by wybrać odpowiedni wariant?

Co zrobić, gdy wyboru różnych sposobów osiągnięcia celu jest niewiele ?

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, ale także do asystentów wspomagających działania tych grup zawodowych, którzy dopiero zdobywają doświadczenie rynkowe.

Szkolenie dedykowane jest także osobom prywatnym - inwestującym w nieruchomości i samodzielnie zarządzającym swoimi zasobami.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 280 zł/osoba

Cena obejmuje:

- materiały szkoleniowe

- 3 przerwy kawowe

- zaswiadczenie o uczestnictwie (wg. wymogów Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej)

formularz (doc)

MODUŁ 1. PIĘĆ CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA MOŻLIWOŚĆ ZREALIZOWANIA TRANSAKCJI I JEJ PRZEBIEG

 • Kto
 • Co
 • Rodzaj prawa
 • Tryb i data nabycia
 • Wnioski

MODUŁ 2. KTO

 • Strona podażowa / popytowa
 • Konsument / inny podmiot
 • Uczestnik transakcji
 • Sytuacje szczególne (zdolność do czynności prawnych, obywatelstwo, stan cywilny itp.)

MODUŁ 3. CO

 • Cechy fizyczne obiektu
 • Źródła informacji weryfikujących
 • Otoczenie prawne
 • Usuwanie niezgodności między stanem faktycznym a danymi w rejestrach
 • Potencjał nieruchomości

MODUŁ 4. RODZAJ PRAWA

 • Nieruchomość
 • Prawa spółdzielcze
 • Prawo wieczystego użytkowania
 • Ograniczone prawa rzeczowe
 • Otoczenie prawne
 • Władanie w oparciu o ………….
 • Ograniczenia i obciążenia

MODUŁ 5. TRYB I DATA NABYCIA PRAWA DO OBIEKTU

 • Sposób nabycia
 • Daty szczególne
 • Przekształcanie praw

MODUŁ 6. CO Z TEGO WSZYSTKIEGO WYNIKA

 • Prostowanie stanu prawnego, znoszenie ograniczeń
 • Czas realizacji transakcji
 • Podmioty trzecie
 • Koszty i podatki
 • Bezpieczeństwo stron transakcji i pośrednika w obrocie nieruchomościami

 

mgr inż. Małgorzata Bar
- licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48 nadana przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast;
- wykonuje zawód pośrednika od 1989r.;
- absolwentka studiów dziennych i doktoranckich Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów pedagogicznych, podyplomowych studiów dla zarządców nieruchomości;
- członek założyciel Warszawskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami,
- członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej sekcja dla pośredników;
- wieloletni dydaktyk – wykładowca i promotor na studiach podyplomowych dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami na wielu uczelniach; wykładowca na seminariach i szkoleniach w ramach obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych; uprawniona do prowadzenia praktyk zawodowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami;
- odznaczona wieloma wyróżnieniami stowarzyszeniowymi, branżowymi, ministerialnymi.