Nieruchomości szkolenia

Skuteczny windykator czyli ABC postępowania egzekucyjnego

Windykacja należności czynszowych z tytułu najmu lokali na cele mieszkalne i usługowe
 

Czy wiesz…

 • Co Ci grozi za odcięcie mediów?
 • Kto jest egzekutorem zarządca czy komornik?
 • Czy zakręcenie wody dłużnikowi jest dopuszczalne?
 • Jak wyegzekwować swoją należność, nie narażając jednocześnie na dodatkowe koszty związane przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej?

Korzyści ze szkolenia:

 • Na szkoleniu zapoznamy uczestników ze „sprytnymi” sposobami egzekwowania należności od trudnego kontrahenta.
 • Wykładowca omówi temat windykacji pod kątem rejestracji należności czynszowych w księgach rachunkowych.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak wygląda prawidłowo przeprowadzony proces windykacyjny krok po kroku.

 

Dla zarządców i zarządów wspólnot mieszkaniowych funkcjonujących na rynku realnym problemem zagrażającym ich działalności są nierzetelni właściciele, nie płacący w ogóle lub nie płacący terminowo z tytułu zobowiązań jakie mają wobec wspólnoty. Takie zachowania wśród właścicieli są niestety bardzo częstym i nagminnym zjawiskiem. Jak zatem uchronić wspólnotę przed nieuczciwymi właścicielami? Czy jest to w ogóle możliwe? Jak wyegzekwować swoją należność, nie narażając jednocześnie na dodatkowe koszty związane przekazaniem sprawy do firmy windykacyjnej?

 Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie adresowane jest dla zarządców i zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz dla wszystkich osób, które mają problemy z nierzetelnymi najemcami i chcą się dowiedzieć co w takiej sytuacji można zrobić.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).

 

Cena szkolenia:

Koszt uczestnictwa: 280 zł/osoba

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • całodzienny serwis kawowy
 • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem

 

formularz (doc)

1. ABC postępowanie egzekucyjnego – podstawowe pojęcia


• Przyczyny powstawania zaległości
• właściwe zabezpieczenie utrzymania płynności finansowej
• efektywna droga do odzyskania naszej należności
         - nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym
         - wniesieniem pozwu
• Tytuły egzekucyjne
         - prawomocne orzeczenie sądu
         - Klauzula wykonalności
         - Klauzula na rzecz małżonka

• Wniosek o wszczęcie egzekucji
 Wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji
• środki egzekucyjne
       - egzekucja z ruchomości,
       - egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
       - egzekucja z rachunków bankowych,
       - egzekucja z innych wierzytelności,
       - egzekucja z nieruchomości.

2. Windykacja w praktyce – krok po kroku


• Wezwanie dłużnika do spełnienia świadczenia
• Drugie czyli ostateczne wezwanie dłużnika do uregulowania należności.
• Przygotowanie pozwu i zabezpieczenie powództwa.
• Wydanie wyroku lub nakazu, jeśli nie wniesiono zarzutów powoduje przejście do kolejnego etapu jakim jest egzekucja komornicza i wyjawienie majątku.
 

mec Zbigniew Jaros – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ,  radca prawny wpisany na listę radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Nr WA-3494 , ukończył aplikację sędziowską . Od 1993r. do 1997 radca prawny a następnie wspólnik Kancelarii Prawnej Karpiński, Jaros spółka cywilna w Warszawie. Od 2004r. prowadzący własną Kancelarię Prawną w Warszawie, współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993),  autor publikacji Teczka Zarządcy Wydawnictwa C.H.Beck. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności i obrotu nieruchomościami, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzania nieruchomościami, prawem spadkowym i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.