Nieruchomości szkolenia

Rewolucja na rynku nieruchomości - własność warstwowa w Polsce

Szkolenie dla:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

 

Na szkoleniu dowiesz się:

- o nowych rozwiązaniach prawnych dla infrastruktury,

- o odrębnej własności obiektu budowlanego

- o regulacji istniejacych stanów prawnych

- o zmanach w systemie ewidencji gruntów

- o zmianach w aktach prawnych

- o "warstwach" własności nieruchomości po wejściu w życie ustawy

 

Program szkolenia:

1. Aktualne relacje pomiędzy rodzajami własności a rodzajami nieruchomości.

2.Rozwój infrastruktury - potrzeby nowych rozwiązań.

3. Dwuwymiarowość pojęcia nieruchomości gruntowej a ptrzeby ekonomiczne.

4. Odrębna własność obiektu budowlanego.

5. Model anglosaski - "air rights" i "transfer of development rights".

6. Tryb ustanawiania odrębnej własności obiektu budowlanego.

7. Regulacja istniejących stanów prawnych.

8. Ekonomiczne znaczenie.

9. Zmiany w systemie ewidencji gruntów.

10. Zmiany w aktach prawnych.

11."Warstwy" własności nieruchomości po wejściu przepisów.

12.Wniski dla zarządców,pośredników,rzeczoznawców,geodetów i innych
     uczestników rynku nieruchomości.

 

Osoba prowadząca:

Ryszard Podladowski - licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - Podkomisja ds. Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Od stycznia 2006 r. dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.

 

formularz (doc)