Nieruchomości szkolenia

Wspólnota mieszkaniowa nabywa i sprzedaje majątek trwały

Czyli o aspektach cywilnych i podatkowych i księgowych nabycia i zbycia majątku. Prawo. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych

Szkolenie dla:

- zarzadców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

Program szkolenia:

1.Status prawny wspólnoty mieszkaniowej według prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego

1.1 Wspólnota mieszkaniowa jako ogół właścicieli
1.2 Wspólnota mieszkaniowa jako osoba ustawowa. Prawo i orzecznictwo

2.Przedmiot działalności wspólnoty mieszkaniowej według prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego

2.1 Zarządzanie nieruchomością. Granice zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej według orzecznictwa Sądu Najwyższego
2.2 Granice zdolności prawnej właścicieli lokali
2.3 Prawo do roszczeń właścicieli lokali w zakresie przeniesienia własności części nieruchomości przyległej, w zakresie przekazania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości przyległej – według art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami
2.4 Prawo do roszczeń właścicieli lokali o ustanowienie służebności drogowej - według art. 145 Kodeksu cywilnego
2.5 Właściciel lokalu jako osoba trzecia
2.6 Odrębność podatkowo-prawna wspólnoty mieszkaniowej

3. Aktywa finansowe wspólnoty mieszkaniowej, czyli o gospodarce finansowej wspólnoty mieszkaniowej

3.1 Rozliczanie nadwyżki finansowej netto z właścicielami lokali, czyli czyje są aktywa finansowe we wspólnocie mieszkaniowej
3.2Podejmowanie decyzji o przeznaczeniu nadwyżki finansowej
3.3Skutki prawne, finansowe i podatkowe rozliczeń finansowych

4.Majątek trwały wspólnoty mieszkaniowej

4.1Środki trwałe we wspólnocie mieszkaniowej
4.2Wartości niematerialne i prawne
4.3Ewidencja majątku trwałego
4.4Amortyzacja podatkowa

5.Procedura związana z podziałem nieruchomości wspólnej, skutki prawne podziału

5.1 Czyj jest lokal powstały z części wspólnej nieruchomości – status prawny lokalu
5.2Skutki prawne i finansowe powstania lokalu wyodrębnionego z części wspólnej nieruchomości wspólnej

6.Procedura związana ze sprzedażą lokalu powstałego z części wspólnej

6.1 Czynności przygotowawcze
6.2 Przedmiot zbycia. Cena sprzedaży
6.3 Kto jest zbywcą lokalu powstałego z części wspólnej
6.4 Skutki prawne, finansowe i podatkowe transakcji przeniesienia własności

7.Czy wspólnota mieszkaniowa (jako osoba ustawowa) może nabyć lokal powstały z części wspólnej dla swej działalności

7.1 Omówienie uchwały Sądu Najwyższego, której nadano moc zasady prawnej
7.2 Skutki prawne, finansowe i podatkowe
 

Osoba prowadząca:

Eugenia Śleszyńska- specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.

formularz (doc)