Nieruchomości szkolenia

Wybrane zagadnienia związane z najmem lokali na cele mieszkalne w świetle definicji najmu okazjonalnego.

Szkolenie skierowane do:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców Majatkowych

- Doradców nieruchomości

 

Na szkoleniu dowiesz się:

- gdzie szukać niezbędnych informacji dotyczących najmu?

- jakie są rodzaje najmu i jaki rodzaj pasuje do odpowiedniej sytuacji?

- Jakie konsekwencje czekają Cię  przy zastosowaniu umowy oddającej lokal we władanie?

- Jak dokładnie przygotować umowę o najem okazjonalny?

 

Program szkolenia:

1. Omówienie podstaw prawnych regulujących problematykę najmu, przydatna literatura i strony internetowe

2. Cechy różnych form władania lokalem - najem, użyczenie, prawo użytkowania, służebność osobista

3. Konsekwencje zastosowania formy umowy oddającej lokal we władanie – ustna, pisemna, akt

notarialny

4. Szczególne unormowania najmu lokali wg kodeksu cywilnego

5. Szczególne unormowania najmu wg ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie kodeksu cywilnego

6. Szczególne unormowania najmu spełniającego warunki ustawowej definicji najmu okazjonalnego

• Ustawy zmienione

• Treść, forma, czas trwania umowy najmu

• Czynności obowiązkowe po stronie wynajmującego i najemcy

• Postępowanie eksmisyjne

• Opodatkowanie dochodu / przychodu z najmu

7. Zawartość umowy najmu z uwzględnieniem wymogów dotyczących najmu okazjonalnego

• Cechy

• Klauzule obowiązkowe

• Klauzule umowne

• Zabezpieczenia

• Roszczenia

• Uwarunkowania dodatkowe

• Zróżnicowanie praw wynajmującego i najemcy

 

Osoba prowadząca:

Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami
 

formularz (doc)