Nieruchomości szkolenia

Wybrane problemy zarządzanie nieruchomością wspólną

Dla kogo: szkolenie skierowane przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości wspólnej.


Program szkolenia:

 

1. Pojęcie nieruchomość wspólna i przepisy prawa ją regulujące
a) kodeks cywilny
b) ustawa o własności lokali


2. Wzajemne relacje zarządca – właściciel lub jego reprezentacja

a) umowa o zarządzanie i jej istotne elementy
b) wzajemne wymagania a interes stron
c) zakończenie współpracy


3. Odpowiedzialność zarządcy za:

a) stan techniczny
• obowiązkowe kontrole
• książka obiektu budowlanego
• eksploatacja bieżąca
b) stan prawny
c) finanse


4. Jak zorganizować zarządzanie:

a) dokumentacja techniczna, formalna i finansowa
b) umowy eksploatacyjne
c) rozliczenia finansowe i windykacja
 

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz runku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.

formularz (doc)