Nieruchomości szkolenia

Wybrane zagadnienia najmu lokali na cele mieszkalne

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób zajmujących się najmem lokali na cele mieszkalne. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane formy najmu oraz konstrukcja prawidłowej umowy o najem nieruchomości.

 

Program szkolenia:


1. Omówienie podstaw prawnych regulujących problematykę najmu, przydatna literatura i strony internetowe


2. Podstawowe różnice w umowach najmu na cel niemieszkalny i najmu okazjonalnego – wg kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego


3. Najem okazjonalny


4. Wpływ formy prawnej władania lokalem przez wynajmującego oraz cech podmiotu będącego najemcą na treść umowy najmu


5. Konsekwencje wyboru rodzaju umowy – najem, użyczenie, prawo użytkowania, służebność osobista


6. Konsekwencje wyboru formy umowy – ustna, pisemna, akt notarialny


7. Umowa najmu
• Cechy
• Klauzule obowiązkowe
• Klauzule umowne
• Obowiązki wynajmującego
• Ochrona najemcy
• Zabezpieczenia
• Roszczenia
• Uwarunkowania dodatkowe
• Zróżnicowanie praw wynajmującego i najemcy
• Informacje podstawowe dotyczące opodatkowania przychodów / dochodów z umów najmu


8. Analiza przykładowej umowy najmu


9. Podsumowanie , pytania

Osoba prowadząca: Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami

formularz (doc)