Nieruchomości szkolenia

Zarząd powierzony

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób, które w swojej pracy zajmują się zarządem powierzonym deweloperowi.

 

Program szkolenia:

 

1. Rodzaje umów deweloperskich
1.2 Umowa rezerwacyjna
1.3 Umowa deweloperska sensu stricte
1.4 Charakter umowy przedwstępnej

 

2. Istotne postanowienia umowy realizatorskiej dewelopera według norm Kodeksu cywilnego
2.1 Essentialia negotii, naturalia negotii, accidentalia negotii
2.2 Strony umowy realizatorskiej
2.3 Skutki umowy i odpowiedzialność stron3. Umowa realizatorska zawarta w trybie art. 9 ust. 1 ustawy o własności lokali

2.1 Charakter zobowiązujący umowy realizatorskiej
2.2 Klauzule umowy realizatorskiej
2.3 Klauzule niedozwolone a skutki zawartych umów4. Klauzula przyrzeczenia powierzenia zarządu nieruchomością wspólną w umowie realizatorskiej
4.1 Klauzula zapewniająca deweloperowi powierzenie zarządu nieruchomością wspólną na czas nieoznaczony
4.2 Klauzula zapewniająca deweloperowi powierzenie zarządu nieruchomością wspólną na czas oznaczony
4.3 Klauzula upoważniająca dewelopera do powierzenia zarządu nieruchomością wspólną osobie trzeciej
4.4 Skutki klauzul dla właściciela lokalu i wspólnoty mieszkaniowej

 

5. Powierzenie zarządu w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali w świetle prawa, orzecznictwa i praktyki. Klauzule niedozwolone
5.1 Klauzula dot. sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności
5.2 Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną w formie aktu notarialnego z określeniem sposobu zarządu nieruchomością
5.3 Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną w formie aktu notarialnego bez określenia sposobu zarządu nieruchomością
5.4 Zakres umowy powierniczej (umocowanie do działania w imieniu wspólnoty mieszkaniowej)
5.5 Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zakres zwykłego zarządu.
5.6 Klauzule niedozwolone według Raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


„1. Ustanowienie zarządcy (w znaczeniu funkcjonalnym) na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali wyklucza możliwość tworzenia zarządu (w znaczeniu podmiotowym) według postanowień art. 20 ustawy. Za taką wyłącznością określonej, przyjętej już raz formuły prawnej zarządu nieruchomością wspólną przemawiają także istotne względy natury organizacyjno-gospodarczej (brak potrzeby mnożenia struktur zarządu nieruchomością wspólną, problem ewentualnego rozkładu uprawnień pomiędzy takie struktury i in.).
2. Zarządca nieruchomości wspólnej, ustanowiony na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z 1994 r. , może występować w imieniu właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową (art. 6 ustawy)”.


6. Zasady zarządu powierzonego, zarządca a wspólnota mieszkaniowa
6.1 Aspekty organizacyjne i ekonomiczne
6.2 Odrębność podatkowo-prawna zarządcy nieruchomości
6.3 Wybrane interpretacje podatkowe

 

7. Rygory ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym - stosowanym wobec konsumenta przed transakcją, w jej trakcie lub po jej zawarciu.

 

8. Jak zmienić sposób zarządu określony w trybie art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali

 

Osoba prowadząca: Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.
 

formularz (doc)