Nieruchomości szkolenia

Zarząd powierzony nieruchomością wspólną w trybie art. 18 ustawy o własności lokali

Szkolenie skierowane do:

- Zarządcy nieruchomości

- Pośrednika w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawcy majątkowego

 

Na szkoleniu dowiesz się o:

-  zmianach sposobu zarządu nieruchomością.

-  Zmiana zarządcy nieruchomości, któremu powierzono zarząd.

- Procedurach związanych z przejęciem zarządu powierzonego.

- Warunkach działania zarządu powierzonego.

- Rozliczeniach zarządu.

- Prawo. Orzecznictwo. Praktyka.

 

Program szkolenia:


1.Istota zarządu powierzonego nieruchomością wspólną w aspekcie prawa i orzecznictwa Sądu Najwyższego

1.1Skutki określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali
1.2Zasady określania sposobu zarządu nieruchomością wspólną przed notariuszem
1.3Zarząd powierzony deweloperowi
1.4Zarząd powierzony jednostce organizacyjnej gminy (zakładowi budżetowemu)

2.Warunki wykonywania zarządu powierzonego nieruchomością wspólną w świetle prawa, w tym prawa podatkowego i orzecznictwa

2.1Essentialia negotii umowy o zarządzanie nieruchomością. Klauzule abuzywne w umowach. 2.2Pełnomocnictwo cywilne i pełnomocnictwo podatkowe zarządcy nieruchomości
2.3Obowiązek szczególnej staranności w wykonywaniu usługi zarządzania 2.4Odrębność finansowa i podatkowo-prawna zarządcy nieruchomości
2.5Odpowiedzialność cywilna kontraktowa zarządcy nieruchomości

3.Procedura przejmowania zarządu nieruchomością wspólną w warunkach:

a)zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną
b)zmiany osoby zarządcy nieruchomości.
Prawo, orzecznictwo, praktyka.

3.1Czy zarządca nieruchomości jest stroną odbierającą zarząd od dotychczasowego zarządcy nieruchomością?
3.2Prawa i obowiązki właściciela w procedurze przejęcia lub przekazania zarządu nieruchomością
3.3Protokół przekazania/przejęcia zarządu nieruchomością wspólną – wzór protokołu. Czy można odstąpić od podpisania protokołu przekazania/przejęcia?
3.4Skutki prawne przekazania zarządu nieruchomością
3.5Skutki prawne przejęcia zarządu nieruchomością
3.6Odpowiedzialność dotychczasowego zarządcy za nieprzekazanie dokumentacji nieruchomości, w tym sprawozdania finansowego
 

4.Rozliczenie zarządu. Sprawozdanie finansowe z zarządu nieruchomością na moment bilansowy przekazania zarządu nieruchomością. Bilans otwarcia dla zarządcy przejmującego zarząd

5.Procedury dokonywania zmian w sposobie zarządu nieruchomością. Prawo i orzecznictwo
 

Osoba prowadząca:

Eugenia Śleszyńska - specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.

formularz (doc)