Nieruchomości szkolenia

Zarządzanie i utrzymanie obiektów budowlanych - zmiany w przepisach na przestrzeni ostatnich 2 lat

CEL SZKOLENIA:
Przepisy prawa w naszym kraju zmieniają się dynamicznie. Obowiązkiem zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy jest znać je na bieżąco. A w gąszczu zmieniających się przepisów łatwo się pogubić, czy tez przeoczyć najnowsze zmiany. A nieznajomość prawa nie zwalnia od obowiązku jego przestrzegania.
Niniejsze szkolenie ma za zadanie przedstawić i omówić wprowadzone na przestrzeni ostatnich 2 lat zmiany w przepisach prawa związanych z gospodarką nieruchomościami prawem budowlanym, oraz przepisach związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów budowlanych.

 

DLA KOGO:

  • zarządcy nieruchomości;
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
  • rzeczoznawcy majątkowi;
  • administratorzy;
  • pracownicy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni;
  • wszyscy zainteresowani tematyką.
     
formularz (doc)

1. Zmiany w przepisach ustawy i gospodarce nieruchomościami.


2. Zmiany w przepisach ustawy prawo budowlane.


3. Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach.


4. Zmiany w przepisach telekomunikacyjnych


5. Zmiany w przepisach związanych z bezpieczeństwem pożarowym.


6. Zmiany w innych przepisach i aktach wykonawczych

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.