Nieruchomości szkolenia

Zarządzanie nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym

ADRESACI SZKOLENIA:
Wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami, nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno ci inwestycyjni jak i prywatni.

CEL SZKOLENIA:
Zwrócenie uwagi na znaczenie ustalenia stanu prawnego nieruchomości jako podstawowego elementu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami. Przekazanie informacji na temat roszczeń jakie mogą pojawić się przy gospodarowaniu nieruchomościami.
 

formularz (doc)

1. Teoretyczne i praktyczne pojęcie stanu prawnego nieruchomości


2. Roszenia do nieruchomości


3. Jakie mogą być roszczenia do nieruchomości


4. Podstawy prawne roszczeń – z czego wynikają


5. Jak zarządzać nieruchomościami w roszczeniach – na przykładzie nieruchomości odzyskiwanych na podstawie dekretu o użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy


6. Przekazywanie nieruchomości (protokoły, kwestie rozliczeń, odszkodowania)


7. Co zrobić z odzyskanymi nieruchomościami – lokatorzy na nieruchomościach


8. Porządkowanie wpisów w dotyczących nieruchomości
 

Jarosław Kowszuk autor licznych publikacji w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, zastępca naczelnika w Wydziale Zasobów Lokalowych, wieloletni pracownik Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.