Nieruchomości szkolenia

Zarządzanie terenami wspólnymi w obrębie wspólnot mieszkaniowych

CEL SZKOLENIA:


Bardzo często wspólnota mieszkaniowa zajmuje się zarządzaniem nie tylko samego budynku i działki w obrysie budynku, ale i terenem przylegającym do niej. Do budynku może przylegać podwórko, plac zabaw, teren rekreacyjny, parking naziemny, parking wielopoziomowy, drogi i tereny osiedlowe, nie rzadko będące własnością nie tylko właścicieli lokali we wspólnocie, itd.. Podobnie ma się rzecz z garażem pod budynkiem, stanowiącym osobny wydzielony lokal. Nie w każdym przypadku wspólnota i jej zarząd mogą z mocy przepisów ustawy o własności lokali zaradzać tymi terenami, a w tym włączać plan gospodarczy dla tych terenów do planu gospodarczego wspólnoty i łączyć ich finanse z finansami wspólnoty.
Szkolenie ma za zadanie opisać różne rodzaje i status prawny trenów związanych użytkowo ze wspólnota mieszkaniową, wskazać sposoby porządkowania zastanych stanów faktycznych, zorganizowania zarządzania i prowadzenia gospodarki ekonomiczno- finansowej dla tych terenów, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające między innymi skuteczne windykowanie zaległości we wnoszeniu opłat na pokrycie kosztów eksploatacji tych terenów.
 

formularz (doc)

1. Podstawy prawne (wybrane przepisy):

 • Ustawa o własności lokali
  • co i kto podlega ustawie
  • granica wspólnoty
  • zakres terytorialny działania zarządu wspólnoty
 • Kodeks cywilny
  • istota współwłasności
  • współwłasność „kodeksowa” a współwłasność wspólnoty mieszkaniowej
  • zarządzanie współwłasnością – prawa i obowiązki współwłaścicieli
  • zarząd sądowy

2. Rodzaje terenów:

 • Tereny stanowiące własność wspólnoty:
  • części wspólne nieruchomości wewnątrz budynku
  • części wspólne nieruchomości poza budynkiem
 • Tereny stanowiące własność kilku wspólnot:
  • tereny osiedlowe (rekreacyjne, place zabaw)
  • ciągi komunikacyjne
  • infrastruktura
 • Tereny stanowiące odrębną własność właścicieli lokali we wspólnocie lub kilku wspólnotach:
  • tereny osiedlowe (rekreacyjne, place zabaw)
  • ciągi komunikacyjne
  • infrastruktura
 • Tereny obcych osób lub podmiotów:
  • tereny gminne
  • tereny osób prywatnych lub podmiotów gospodarczych


3. Specyfika zarządzania rożnymi rodzajami terenów:

 • Dobór sposobu zarządu do formy własności
 • Zarządzanie operacyjne:
  • organ nadzorczy
  • organ wykonawczy
 • Aspekty finansowe:
  • założenia do przygotowania budżetu
  • wpłaty na pokrycie kosztów eksploatacji
  • rozliczanie kosztów

4. Porządkowanie zastanych stanów faktycznych:

 • analiza stanu faktycznego
 • działania operacyjne mające na celu wprowadzenie prawidłowego, zgodnego z prawem sposobu zarządu:
  • umowa
  • uchwała
  • wystąpienie o zarząd sądowy

5. Obrót terenami:

 • scalenie i podział
 • nabycie i sprzedaż
 • kiedy wystarczy uchwała wspólnoty, a kiedy wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli

 

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.