Nieruchomości szkolenia

Wiosna na osiedlu - zarzadzanie terenami zielonymi.Aktualne zasady i metody utrzymania zieleni na terenach osiedli mieszkaniowych.

 Czy wiesz:

  • Jakie obowiązki związane z utrzymaniem terenów zieleni spadają na zarządcę?
  • W jaki sposób zarządzać efektywnie terenami zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkalnej?
  • Jak przygotować kompletną i poprawną dokumentację niezbędną do konstruowania umów z firmami zajmującymi się pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni?
  • Jak prowadzić kontrolę jakości prowadzonych prac?

 


Wśród kosztów ponoszonych na utrzymanie i uatrakcyjnienie nieruchomości część wydatków dotyczy pielęgnacji zieleni. Zieleń na osiedlu mieszkaniowym to wartość ekonomiczna, która wpływa znacząco na wizerunek nieruchomości. Na co należy zwrócić uwagę, by tereny zieleni prezentowały się atrakcyjniej i czy takie wydatki się zwrócą? Czy zadbana osiedlowa zieleń i zagospodarowanie terenów przyległych musi być równoznaczne z wysokim kosztami? Czy optymalizacja kosztów utrzymania terenów zieleni koniecznie musi wiązać się z niższym standardem prac pielęgnacyjnych? Wszystko zależy od odpowiedniego planowania i zarządzania.Korzyści ze szkolenia:

  • Uczestnicy poznają przepisy prawne, które regulują działania zarządców nieruchomości przy wykonywaniu prac pielęgnacjnych i urzymania terenów zieleni osiedlowej.
  • Uczestnicy zapoznają się z metodami prawidłowego konstruowania umów i dokumentami dotyczącymi pielęgnacji i utrzymania zieleni osiedlowej.
  • Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania dotyczące terenów zieleni.
  • Każdy z uczestników otrzyma komplet fachowych materiałów szkoleniowych oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Uczestnicy:

Szkolenie skierowane jest do zarządców i administratorów nieruchomości, w tym również nieruchomości komercyjnych oraz właścicieli obiektów. Odbiorcami szkolenia są także pracownicy urzędów – osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej.

Program szkolenia realizuje 8 godzin edukacyjnych wg § 6 ust. 1 rozporządzenia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475).


Szkolenie zarejestrowane jest na liście Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej pod numerem 6144.

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 270 zł/osoba

Cena zawiera:

 - materiały szkoleniowe

 - 3 przerwy kawowe

formularz (doc)

Podczas praktycznego szkolenia omówimy:


Cześć I: Zasady i tryb postępowania w działaniach na terenach zieleni osiedlowej w świetle przepisów. Zapoznamy się z wybranymi aktami i regulacjami prawnymi. Przeanalizujemy metody sporządzania dokumentacji przydatnej w zarządzaniu terenami zieleni osiedlowej m.in. inwentaryzacja, SWIOR, SIWZ.


Część II: Problemy dotyczące zarządzania terenami zieleni.Zapoznamy się z aktualnymi obowiązkami i wymaganiami dotyczącymi placów zabaw, z regulacjami prawnymi dotyczącymi gospodarki drzewostanem, z konsekwencjami kolizji zieleni z budynkami, z zapewnieniem bezpieczeństwa p/poż. Opiszemy metody wyceny realnej wartości drzew, zasady naliczania opłat i rekompensat. Dowiemy się w jakich sytuacjach wymagane jest przygotowanie ekspertyzy lub opinii dendrologicznej dotyczącej obiektu.


Cześć III: Sposoby konstruowania umów z podwykonawcami (zasady odbioru robót, gwarancje). Dowiemy się na czym polega kontrola jakości materiałów i wykonawstwa, jakie są wymagania dotyczące utrzymania obiektu, etapy eksploatacji, pielęgnacji. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy odbiorach robót związanych z pielęgnacją terenów zielni osiedlowej. Jakie kary, zgodnie z obowiązującymi przepisami, grożą za zniszczenia drzew i krzewów wynikające z nieprawidłowej pielęgnacji.


Część IV: Zasady BHP przy pielęgnacji terenów zieleni osiedlowej. Zagadnienia dotyczą m.in. problemu hałasu, stosowania środków ochrony roślin, prac związanych z cięciem i formowaniem. Opiszemy najczęściej popełniane błędy przy pielęgnacji terenów zieleni, które znacząco obniżają wartość i wizerunek terenu zarządzanego.
 

dr inż. Grażyna Kidawska – inspektor nadzoru terenów zieleni, specjalista dendrolog, wykładowca akademicki, projektant terenów zieleni i praktyk z wieloletnim doświadczeniem.