Nieruchomości szkolenia

Zarządzanie zasobem komunalnym w gminie - formy zarządu, relacje gmina-administrator

CEL SZKOLENIA:


Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie problemów, z którymi muszą sobie radzić gminy i miasta prowadząc komunalną gospodarkę mieszkaniową. Szczególny nacisk zostanie położony na prezentację praktycznych rozwiązań tych zagadnień. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się problematyką gospodarowania lokalami komunalnymi oraz do osób zajmujących się profesjonalnie obsługa rynku nieruchomości (zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami).
 

 

DLA KOGO:

 • zarządcy i administratorzy nieruchomości
 • pracownicy gmin i jednostek samorządu terytorialnego
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • wszystkie osoby zainteresowane w/w tematem
formularz (doc)

1.Zasady ogólne

 • co to jest zasób komunalny
 • źródła wiedzy o nieruchomościach
 • polityka gminy – strategie, plany
 • plany zarządzania nieruchomościami
 • polityka czynszowa, finansowanie

 

2.Wspólnoty mieszkaniowe

 • podstawowe informacje i zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy
 • remonty we wspólnotach
 • wskazane modele zachowań i modele zarządzania
 • problematyka zamówień publicznych we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy

 

3.Zarządzanie nieruchomościami w gminie

 • zarządzanie nieruchomościami przez gminę i jej jednostki
 • najlepsze modele zarządzania – przykłady
 • kierunki i sposoby zmian zarządzania
 • umowa o zarządzanie

 

Radosław Wasilewski - mgr prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezji i Kartografii; licencjonowany zarządca nieruchomości; od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Burmistrza Wołomina; na co dzień zajmuję się gospodarką mieszkaniową Gminy Wołomin, nadzoruje spółkę zarządzającą mieniem komunalnym - lokalami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej.