Nieruchomości szkolenia

Zasady ochrony ppoż. w pracy zarządcy nieruchomości

Dla kogo: szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących sie obsługą nieruchomości oraz odpowiedzalnych za bezpieczeństwo p.poż w budynkach.

 

Program szkolenia:

1) Przeciwpożarowe wymagania techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne,


2) Wyposażanie budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,


3) Konserwacja oraz naprawa urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic gwarantująca ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,


4) Zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,


5) Przygotowanie budynku, obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,


6) Sposoby zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,


7) Ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Osoby prowadzące: mgr inż. pożarnictwa Ernest Ziębaczewski – autor wielu opracowań z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, wykładowca Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, doktorant Politechniki Świętokrzyskiej, w pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami bezpieczeństwa pożarowego nieruchomości. Sporządza ekspertyzy, opracowania w zakresie zabezpieczeń obiektów w zakresie ppoż.


mgr inż. pożarnictwa Konrad Leszczuk – specjalista działu zapobiegania awariom przemysłowym w zakładzie o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, koordynator profilaktyki przeciwpożarowej obiektów budowlanych, funkcjonariusz pełniący służbę w jednostce ratowniczo –gaśniczej w Warszawie.

 

formularz (doc)