Nieruchomości szkolenia

Zasady przejmowania i rozliczania zarządu nieruchomoscią. Prawo. Orzecznictwo. Praktyka.

Szkolenie skierowane do:

- zarządców nieruchomości

- pośredników w obrocie nieruchomościami

- rzeczoznawców majątkowych

 

Program szkolenia:

1. Istota przejmowania zarządu nieruchomością – aspekty Kodeksu cywilnego


1.1 Uwarunkowania zarządzania bezpośredniego w wykonaniu prawa właściciela nieruchomości do rozporządzania rzeczą (czynności prawne i czynności faktyczne)
1.2 Uwarunkowania zarządzania usługowego w wykonaniu usługi zleconej przez właściciela nieruchomości
1.3 Aspekty realnego władania nieruchomością w orzecznictwie
„Dla zakwalifikowania konkretnego władztwa do kategorii posiadania nie jest konieczne efektywne wykonywanie tego władztwa, wystarczy realna możliwość korzystania z rzeczy. O możliwości można mówić w dwojakim znaczeniu, bądź jako o szansie władania, bądź realnej możliwości uzasadnionej faktycznymi okolicznościami. Tylko możliwość w drugim znaczeniu jest równoznaczna z rzeczywistym władaniem” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2004 r., sygn. II CK 454/03).

2. Przed zawarciem umowy o zarządzanie nieruchomością


2.1 Badanie stanu prawnego nieruchomości oraz statusu właściciela nieruchomości
2.2 Oględziny nieruchomości i jej otoczenia
2.3 Ocena sposobu zarządu nieruchomością
2.4 Analiza nieruchomości podobnych
2.5 Analiza dokumentacji nieruchomości
2.6 Opracowanie koncepcji zmiany sposobu zarządu nieruchomością
2.7 Opracowanie projektu planu zarządzania nieruchomością (ewentualnie)
2.8 Złożenie oferty na zarządzanie nieruchomością
2.8.1 Treść oferty
2.8.2 Forma oferty
2.8.3 Związanie ofertą

3. Istotne klauzule umowy o zarządzanie nieruchomością (omówienie wzoru umowy)


3.1 Klauzule niedozwolone w umowie o zarządzanie nieruchomością
3.2 Klauzule istotne umowy o zarządzanie nieruchomością
( essentialia negotii, naturalia negotii, accidentalia negotii)
3.2.1 Zakres usługi zarządzania
3.2.2 Zakres pełnomocnictwa
3.2.3 Wynagrodzenie za usługę
3.2.4 Zasada odrębności podatkowej od zleceniodawcy usługi
3.2.4 Odpowiedzialność cywilna kontraktowa, cywilna deliktowa oraz odpowiedzialność z mocy prawa
3.3 Załączniki umowy o zarządzanie

4. Faktyczne przejęcie zarządu nieruchomością


4.1 Strony przekazania zarządu nieruchomością
4.2 Pełnomocnictwa stron do przejęcia/przekazania zarządu
4.2 Przedmiot przekazania zarządu nieruchomością
4.3 Funkcje protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia/przekazania zarządu nieruchomością
4.4 Techniki dokumentowania stanu nieruchomości (materiał fotograficzny wykonany aparatem cyfrowym)
4.5 Zasady opisu stanu nieruchomości w protokole zdawczo-odbiorczym
4.4 Zasady opisu dokumentacji prawnej, finansowej, podatkowej, eksploatacyjnej, technicznej nieruchomości
4.5 Zastrzeżenia i dopiski na protokole przekazania (consensus, brak consensusu)
4.6 O obowiązku rozliczenia finansowego poprzedniego okresu zarządu nieruchomością w tzw. momencie przejęcia zarządu nieruchomością
4.7 Klauzule uzgodnień dot. rozliczeń finansowych
4.8 Przejęcie aktywów finansowych i identyfikacja szczegółowa pasywów

5. Pierwsze czynności po przejęciu zarządu nieruchomością


5.1 Pierwsza narada z właścicielem nieruchomości
5.2 Powiadomienie o zmianie zarządcy nieruchomości
5.3 Od czego zacząć zarządzanie operacyjne
5.4 Praktyczne wskazówki

6. Przydatne orzecznictwo.

Osoba prowadząca:

Eugenia Śleszyńska specjalista do spraw podatkowych wspólnot mieszkaniowych, autorka licznych artykułów dotyczących zobowiązań podatkowych m. in. w Krajowym Rynku Nieruchomości, Krakowskim Rynku Nieruchomości oraz wiele innych.

formularz (doc)