Nieruchomości szkolenia

Zastosowanie analizy cash flow do oceny projektu deweloperskiego

 
Informacje ogólne:

Szkolenie to skierowane jest do wszystkich uczestników rynku nieruchomości zainteresowanych analizą w wykorzystaniem cash flow do oceny projektu w szczegolności deweloperskiego. Analiza ta ma pomóc podjąc decyzję inwestorowi czy dany projekt przyniesie zwrot kosztów i zysk w niedalekiej przyszłości.

Dla kogo:
• deweloperów, inwestorów, wykonawców,
• rzeczoznawców, pośredników, zarządców, najemców,
• agencji, doradców, analityków i pośredników w obrocie nieruchomościami,
• banków,
• funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych,
• doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych, firm konsultingowych,
• architektów, planistów, urbanistów,
• rzeczoznawców majątkowych
• przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, leasingowych, badawczych.

Gwarantujemy:
• Wysoki poziom zajęć dydaktycznych prowadzonych przez specjalistów związanych z daną tematyką
• Materiały dydaktyczne
• Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

 

 

 

 

formularz (doc)

 1) Finansowanie projektu deweloperskiego


a) Udział własny
b) Kredyt (Długoterminowy, Krótkoterminowy)
c) Finansowanie VAT (Kredyt Obrotowy)
d) Pożyczka Podporządkowana


2) Studium wykonalności


a) Opis Dewelopera
b) Opis Nieruchomości
c) Opis Projektu
d) Analiza Rynku
e) Analizy Finansowe
• Założenia finansowe Prognoza kosztów
• Prognoza dochodów
• Obsługa kredytu
• Analiza wrażliwości


3) Elementy matematyki finansowej

a) Wartość pieniądza zmieniająca się w czasie
b) Dyskonto
c) Wartość Obecna Netto (NPV)
d) Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR)
e) Ocena rentowności inwestycji
f) Alternatywne Możliwości inwestycyjne


4) Warsztaty
a) Projekt biurowy
b) Projekt mieszany (mieszkania + usługi)


 

mgr inż. Tadeusz Żurowski  - zajmuje się rynkiem nieruchomości od 18 lat. Jest rzeczoznawcą majątkowym z europejskim certyfikatem uznania zawodowego REV, członkiem brytyjskiego Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), zarządcą nieruchomości i doradcą rynku nieruchomości. Od roku 1991 z grupą międzynarodowych specjalistów prowadził pierwsze w Polsce kursy wyceny nieruchomości oparte na nielegalnych jeszcze wówczas w Polsce standardach wolnorynkowych. Był jednym z założycieli polskiego biura Healey & Baker (obecnie Cushman & Wakefield). Kierował kilkoma projektami deweloperskimi, m.in. Roma Office Center. Prowadzi prywatną praktykę w zakresie wyceny i doradztwa majątkowego. W latach 2001-2008 był prezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości. Obecnie jest prezesem elitarnego Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.

Organizatorem szkolenia jest Instytut Edukacji Gospodarczej Sp. z o. o.

www.ieg.edu.pl