Nieruchomości szkolenia

Zbycie nieruchomości a renta planistyczna i opłata adiacencka

Dla kogo: szkolenie skierowane do wszystkich osób związanych z rynkiem nieruchomości, którzy w swojej pracy stykają się z opłatami związanymi ze zbyciem bieruchomości w szczególności z rentą planistyczną i opłatą adiacencką.


Plan szkolenia:

 

1. Opłata adiacencka

a. z tytułu podziału nieruchomości
b. z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 

2. Osoby zobowiązane do uiszczenia opłat


3. Zagadnienia procesowe


4. Wybrane orzecznictwo dot. opłaty adiacenckiej


5. Opłata od renty planistycznej - procedura


6. Wybrane orzecznictwa dotyczące renty planistycznej

 

Osoba prowadząca: Urszula Mitura – wieloletni praktyk na rynku nieruchomości licencjonowany Zarządca nieruchomości oraz Geodeta, wieloletni pracownik samorządowy.
 

formularz (doc)