Nieruchomości szkolenia

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej czyli jak skutecznie i w dobrej atmosferze podsumować rok

Zapisz się na poniższe szkolenie a otrzymasz 10% zniżki

 

Szkolenie skierowane do:

- Zarządców nieruchomości

- Pośredników w obrocie nieruchomościami

- Rzeczoznawców majątkowych

oraz

Pracowników firm zarządzających nieruchomościami, którzy organizują i / lub prowadzą (lub chcą to robić w przyszłości) zebrania wspólnot mieszkaniowych. Osób pomagających w organizacji takich spotkań. Członków Zarządów wspólnot, którzy nie korzystają z zewnętrznego Zarządcy.

 

Dzięki tym warsztatom szkoleniowym dowiesz się:

• jakie zagadnienia należy omówić na dorocznym zebraniu wspólnot mieszkaniowych,
• jakie aspekty prawne i praktyczne tych zagadnień mają wpływ na uzgodnienia i dalszą współpracę wspólnot z Zarządcą,
• jakie mechanizmy psychologiczne kierują zachowaniem uczestników tego rodzaju spotkań,
• w jaki sposób w praktyce doprowadzić do poczynienia niezbędnych uzgodnień,
• jak zapanować nad trudnymi uczestnikami i radzić sobie z „oporem” sali,
• co zrobić by zebranie przebiegało sprawniej i w lepszej atmosferze niż dotychczas…

 

Program szkolenia:

1. Otwarcie zebrania

• wybór osoby otwierającej (zasady i zwyczaje),
• zdobycie uwagi audytorium,
• zachowanie „prezentera” (prowadzącego) czyli budowanie autorytetu od pierwszego momentu,
• ton głosu jako narzędzie pracy,
• mowa ciała jako klucz do sukcesu.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania (oraz Komisji Skrutacyjnej jeśli zajdzie potrzeba).

• wyjaśnienia ułatwiające wybór,
• zgodna z prawem demokracja i… sposoby wpływania na nią,
• zarządca Przewodniczącym – mocne i słabe strony popularnego rozwiązania,
• skład Prezydium i Komisji Skrutacyjnej – wybory bardziej i mniej strategiczne,

3. Przyjęcie porządku Zebrania.

• dobry moment na prezentację i uzupełnianie porządku – przed zebraniem czy na zebraniu?
• ile zagadnień jesteśmy w stanie omówić czyli jak przemówić do rozsądku zebranych?
• separowanie zagadnień marginalnych i indywidualnych,
• odważny prowadzący - umiejętne reagowanie na zachowanie sali,
• radzenie sobie z oporem uczestników spotkania,
• „wywoływanie” istotnych z punktu widzenia zarządcy tematów
• zmiana Zarządu? – wpływanie na decyzje uczestników zebrania.

4. Sprawozdanie za rok poprzedni.

• spójne przedstawienie informacji,
• umiejętne podkreślenie zasług zarządcy i innych kluczowych osób,
• psychologiczne źródła zachowań tzw. „trudnych” słuchaczy,
• reagowanie na rozpraszające komentarze / pytania,
• precyzowanie zastrzeżeń z sali,
• włączanie „aktywistów” do działań zarządcy.

5. Przedłożenie informacji o realizacji planów remontowych.

• uzgodnienie priorytetów,
• umiejętne reagowanie na zastrzeżenia.

6. Absolutorium dla Zarządu oraz przyjęcie sprawozdania finansowego.

• strategia dopracowana… przed zebraniem,
• aspekty prawne i sposób ich przedstawiania,
• udzielanie wyjaśnień – kiedy?, jak?

7. Plany na kolejny rok.

• koszty eksploatacji,
• inwestycje,
• przedstawienie potrzeb remontowych,
• wskazanie konsekwencji (finansowych i związanych z komfortem użytkowania nieruchomości) podjętych decyzji,
• wyjaśnienia dotyczące podwyżek
• wskazywanie przyczyn,
• przeliczanie,
• powoływanie się na ekspertów / przepisy
• „separowanie” negatywnych emocji od zarządcy,
• argumentacja jedno- i dwustronna jako narzędzie prowadzenia dyskusji,

8. Uchwalenie wysokości zaliczek.

• zaliczki na eksploatację,
• zaliczki na fundusz remontowy,
• uzasadnianie dobrych pomysłów,
• podsumowywanie uzgodnień
• pytania i argumenty
• cyfry i „twarde” dane

9. Wolne wnioski.

• wolność… w granicach rozsądku,
• łagodzenie emocji,
• zbieranie wniosków,
• elementy PR-u czyli umiejętne podkreślanie zasług Zarządcy

10. Podsumowanie i zamknięcie zebrania.

• elementy budowania wizerunku Zarządcy i wzmacniania dobrych relacji z zarządem / właścicielami lokali.
 

Osoby prowadzące:

Michał Wajszczak - praktyk zarządzania nieruchomościami i szkoleniowiec. Współwłaściciel i członek Zarządu dużej Spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Aktualnie ma pod stałą opieką ponad 100 wspólnot mieszkaniowych i zarządza grupą administratorów budynków. Prowadzi szkolenia i zajęcia na wyższych uczelniach. Wykształcił wielu pracowników branży nieruchomościowej.
 

Agnieszka M. Staroń – trener, coach, mediator i konsultant z praktycznym doświadczeniem zawodowym w biznesie (w tym w zajmującej się kształtowaniem wizerunku branży Public Relations) oraz wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach z zakresu komunikacji i zarządzania. Przygotowuje też pracowników i menedżerów do różnego rodzaju wystąpień publicznych.
 


formularz (doc)