Nieruchomości szkolenia

Zmiany prawa budowlanego

Szkolenie skierowane do:

- zarządców nieruchomości

- pośrednikó w obrocie nieruchomościami

- rzeczoznawców majątkowych

 

Program szkolenia:

1. Zmiany w ustawie prawo budowlane


a.zmiany przepisów dotyczących charaktrystyki energetycznej2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznejb. wzory świadectw charakterystyki energetycznej3. Zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego


a. ograniczenie energochłonności budynków


4. Zmiany w rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


a. ograniczenie energochłonności budynków


b. zmiany wprowadzone w bieżącym roku:


- metodyka pomiaru odległości


- minimalne odległości


-wymagania dotyczące budynków


-wyposażenie budynków

 


Osoba prowadząca:

Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.

formularz (doc)