Nieruchomości szkolenia

Źródła finansowania działalności gospodarczej

Dla kogo: szkolenie skierowane do osób, które zakładają własną firmę i szukają środków finansowych na jej utworzenie, bądź ala osób prowadzących własną działaność, którzy chcą rozszerzyć zakres swojej działalności.

 

Program szkolenia:

 

1.Wspomagające krajowe środki finansowe
• zakres możliwości WFOŚiGW, PEFRON, AUIPE
• rodzaje i zakres dofinansowania dla firm nowopowstających i kontynuujących działalność
• przykłady wniosków

 

2.Pomocowe środki UE
• zakres projektów „pierwsza praca”
• kto może i ile otrzymać dofinansowania
• koszty kwalifikowane do refinansowania
• ile na biuro a ile na pracowników
• gdzie składać wnioski PUP, WUP, COP, ARR, Urzędy Marszałkowskie

 

3.Programy : „kapitał ludzki” i „przedsiębiorczość”
• przykłady wniosków
• zakres rzeczowe
• wielkość środków, udziały własne
• procedury
• koszty kwalifikowane
• czas realizacji
• monitoring i kontrole

 

4.Rodzaje podmiotów gospodarczych występujących o pomoc finansową
• mikroprzedsiębiorstwo
• małe przedsiębiorstwo
• średnie przedsiębiorstwo
• duże przedsiębiorstwo
 

Osoba prowadząca: Ryszard Podladowski licencjonowany zarządca nieruchomości. Wykładowca i autor publikacji dotyczących planów zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz opracowań z zakresu prawa spółdzielczego i katastru nieruchomości. Autor materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych UE przez zarządców nieruchomości na projekty rewitalizacji nieruchomości.

formularz (doc)