Nieruchomości szkolenia

Zwroty wywłaszczonych nieruchomości

Celem szkolenia jest zapoznanie z praktycznymi aspektami zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.


 

formularz (doc)

1. Przepisy prawa regulujące kwestie związane ze zwrotami wywłaszczonych nieruchomości

 • ustawa o gospodarce nieruchomościami
 • kodeks cywilny

2. Podmioty uprawnione do żądania zwrotu nieruchomości

3. Dowody na posiadanie praw do nieruchomości na dzień wywłaszczenia

 • jakie dokumenty są niezbędne do udowodnienia praw do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
 • sposób ich uzyskiwania

4. Przedmiot zwrotu

 • co może być zwrócone?

5. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2008 roku

6. Nieruchomości wywłaszczone w inny sposób niż decyzją wywłaszczeniową

 • inne przepisy regulujące kwestie wywłaszczeń i ich skutki dla wywłaszczonego

7. Postępowanie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

 • do kogo należy złożyć wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości
 • jakie dokumenty są niezbędne do orzeczenia przez starostę o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości
 • procedura rozpatrywania wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

8. Najczęstsze błędy popełniane przez strony postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

9. Decyzja o zwrocie nieruchomości i przyznanego

 • o czym orzeka decyzja w sprawie o zwrot wywłaszczone nieruchomości
 • konsekwencje płynące z wydania decyzji
 • środki odwoławcze od decyzji

10. Jak bronić się przed zwrotem wywłaszczonej nieruchomości

Jacek Chruślicki – pośrednik w obrocie nieruchomościami; główny specjalista w Wydziale Geodezji, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych Starostwa Powiatowego Warszawskiego Zachodniego. Zajmuje się również doradztwem dla przedsiębiorstw w zakresie spraw związanych z nieruchomościami