Nieruchomości szkolenia

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT


                   Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi – współpraca z właścicielem nieruchomości i najemcami.

Czy wiesz...

 • Jak skutecznie budować relacje z najemcami, właścicielem nieruchomości i podwykonawcami?
 • Jak budować strategię najmu?
 • Jak zarządzać budżetem marketingowym?
 • Jak zarządzać wieloma umowami najmu, mediami oraz finansowaniem?

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia poznacie Państwo specyfikę zarzadzania nieruchomościami komercyjnymi, trenerzy – praktycy przedstawią ją krok po kroku.
 • Uczestnicy dowidza się jak planować wynajm przestrzeni, jak badać trendy rynkowe i oczekiwania potencjalnych najemców;
 • Na kursie omówiony zostanie marketing wynajmowanych powierzchni, czyli określenie strategii wynajmu i doboru najemców;
 • Zapoznamy Państwa z administrowaniem nieruchomością, czyli zarządzaniem jej finansami, utrzymywaniem odpowiednich relacji z najemcami, utrzymaniem technicznym nieruchomości w tym selekcji i kontroli wszystkich usługodawców;
 • Pokażemy w jaki sposób maksymalizować wartość nieruchomości poprzez inwestycje, restrukturyzację finansowania, zmianę strategii rynkowej, organizację sprzedaży.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy w nieruchomościach komercyjnych, szczegółowa analiza problematyki dotyczącej komercji, a przede wszystkim wskazanie rozwiązań, które pozwalają uniknąć pułapek w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi).

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości komercyjnych, właścicieli i kierowników obiektów handlowych, właścicieli nieruchomości komercyjnych, osób odpowiedzialnych za kontrolę i utrzymanie obiektów magazynowych i przemysłowych,

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym, zajęcia odbywają się w podczas dwóch zjazdów (piątek - niedziela) w godzinach 10-16.
Program kursu realizuje 48 godzin edukacyjnych.

 

Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa: 2500zł brutto 

 Możliwość uczestnictwa w wybranych panelach

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy i lunch
 • mozliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi zajęcia.
 • opiekę merytoryczna po zakończeniu skzolenia w terminie 30 dni.

Zapraszam do kontaktu 
bezpośrednio pod numerem telefonu: 534552585

formularz (doc)

 FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT

1.Wprowadzające zagadnienia Prawne w Zarządzaniu Nieruchomościami Komercyjnymi - 8h

 • Nabycie terenu i kwestie prawne, planistyczne, opłaty.
 • Budowa.
 • Wynajmowanie powierzchni.
 • Zarządzanie umowami najmu.
 • Pozostałe elementy zarządzania.
 • Case studies

2. Facility Management – 8 h

 • Audyt dokumentacji budynkowej – przeglądy i konserwacje
 • Usługa sprzątania, usługa ochrony, odśnieżanie.
 • Regulaminy.
 • Zarządzanie mediami.
 • Case study.
 • Parkingi.
 • Ochrona środowiska.
 • Specyfikacja zakresu prac serwisowych.
 • Utrzymanie techniczne.
 • Ochrona p.poż.
 • Telekomunikacja i IT

3. Property Management – 8 h

 • Kontekst prawny, wycena
 • Rozwój majątku/nieruchomości
 • Podstawowe terminy handlowe
 • Wymagania techniczne dla najemców
 • Plany budowlane
 • Strategie bieżącego zarządzania, komercjalizacji

4. Najem i Umowa Najmu -4 h

 • Najem - podejście branżowe.
 • Elementy składowe procesu najmu.
 • Budowanie strategii najmu - elementy składowe, podejście analityczne i strategiczne.
 • Najem krótkoterminowy.
 • Strategia branżowa, ilościowy najemców w centrum handlowym – dobór jakościowy, ilościowy i przestrzenny.
 • Elementy składowe umowy najmu.
 • Elementy umowy najmu wpływające na relacje pomiędzy właścicielem a najemcą, właścicielem a zarządcą oraz zarządcą a najemcą
 • Specyfika zarządzania najmem i umowami najmu.
 • Usługi dodatkowe – IT, technika, reklama, recepcja
 • Case study.

5. Bezpieczeństwo, ubezpieczenie -4h

 • Zarządzanie operacyjne
 • Procedury kryzysowe.
 • Ewakuacja (plany ewakuacyjne).
 • BHP.
 • Zabezpieczenie zdarzeń specjalnych tj. imprezy masowe, ataki terrorystyczne
 • Rodzaje polis ubezpieczeniowych, rodzaje ryzyk i zarządzanie ryzykiem.
 • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych i wybór programu.
 • Programy współpracy zarządcy z instytucjami porządku publicznego (z policją, strażą pożarną).

6. Księgowość i Controling – 8 h

 • Zarządzanie kontami, procedury, finansowanie
 • Przestrzeganie zapisów umów.
 • Fakturowanie czynszu i kosztów wspólnych, rozliczenie kosztów wspólnych.
 • Budżet
 • Monitorowanie wyników najemców.
 • Proces wyceny.
 • Kapitalizacja dochodów.
 • Podstawowe terminy finansowe – NPV, dyskonto, stopa zwrotu.
 • Rachunek wyników i bilans.
 • Raporty i kontrola .
 • Aspekty podatkowe.

7. Audyty – 2 h

 • Księga Dobrych Praktyk
 • Jakość zarządzania
 • Standardy
 • Audyt techniczny.
 • Audyt środowiskowy.
 • Audyt najemców.

8. Marketing i PR -6 h

 • Podstawowe metody badawcze, rodzaje badań.
 • Analiza danych wtórnych, analizy geomarketingowe
 • Badania klientów własnych, stron internetowych.
 • Budżetowanie i zarządzanie budżetem marketingowym.
 • Budowanie skutecznych relacji z najemcami.
 • Mierzenie efektów działań marketingowych
 • PR i społeczności lokalne.
 • Współpraca z mediami i umiejętności komunikacji z otoczeniem w obliczu sytuacji kryzysowej.
 • Zasady zarządzania sytuacją kryzysową.
 • Wybrane zagadnienia praktyczne.

Razem 48 godzin – 6 dni szkoleniowych 

<< Drukuj program kursu >>

 

Mariusz Majkowski expert w dziedzinie komercjalizacji centrów handlowych                                                                                                           Mariusz Majkowski jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami (numer licencji 14133). Od 7 lat pracuje w firmie Echo Investment S.A gdzie zajmuje się komercjalizacją centrów handlowych i handlowo – rozrywkowych m.in. Galeria Echo Kielce (projekt który otrzymał prestiżową nagrodę Mapic Awards na Targach w Cannes za najlepszą rozbudowę) , Pasaż Grunwaldzki Wrocław, Galaxy Szczecin, Veneda Łomża, Amber Kalisz, Olimpia Bełchatów.
W 2007 roku ukończył Master of Science in Science and Technology Comercialization (University of Austin). W 2009 roku członek komisji przyznającej dotację unijną w ramach projektu Biznes Starter organizowanego przez Kielecki Inkubator Technologiczny.


Maciej ZackiewiczDoświadczony manager, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie inwestowania i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, licencjonowany zarządca nieruchomości, z zamiłowania wykładowca akademicki prowadzący zajęcia z zakresu przedmiotów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej. Otrzymał z wyróżnieniem tytuł Executive MBA jednego z najlepszych programów MBA w regionie CEE.

Od kilkunastu lat zajmuje się nieruchomościami komercyjnymi i gruntowymi. W dotychczasowej karierze zajmował się różnymi aspektami zarządzania oraz transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych we wszystkich większych miastach Polski. W ostatnich latach zajmował wysokie stanowiska kierownicze oraz współpracował z licznymi funduszami kapitałowymi i deweloperami operującymi na polskim i regionalnym rynku nieruchomości.

Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego firmy Apogeum Real Estate Sp. z o.o. (www.ApogeumRealEstate.com), która zajmuje się świadczeniem usług doradczych, zarządzaniem, obsługą transakcji i reprezentacją w zakresie najmu nieruchomości komercyjnych. Firma należy do Grupy Apogeum, która oprócz działalności w zakresie nieruchomości prowadzi również kompleksową dostawę usług projektowych, geotechnicznych, geodezyjnych, obsługi procesu planistyczno-inwestycyjno-budowlanego i doradczych dla podmiotów działających na rynku deweloperskim i budowlanym.


Anna Oleśniewicz -specjalista z ponad dziesiecioletnim doświadczeniem ukierunkowany na rynek nieruchomości komercyjnych
Posiada tytuł RICS, CCIM oraz licencję zarządcy nieruchomości. Specjalista z ponad dziesiecioletnim doświadczeniem ukierunkowany na rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Początkowo konsultant Jones Lang LaSalle, reprezentujący właścicieli Warszawskich biurowców. Następnie Asset Menager w funduszu inwestycyjnym Heitman, gdzie zarządzała portfolio HEPP III o wartości ponad 500 mln euro. Obecnie dyrektor działu Asset Management w firmie SwedeCenter Sp. z o.o. inwestującej w nieruchomości biurowe, handlowe, mieszkaniowe oraz hotelowe w całej Polsce.

 


Maurycy Seweryn - specjalista w zakresie  kampanii wizerunkowych i PR                                                                                                                                                   Maurycy Seweryn – Wykładowca „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” oraz „Etykiety w biznesie” w Studium Podyplomowym oraz „Komunikacji społecznej” na kierunku Dziennikarstwo i PR w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Wykładowca „Komunikacji społecznej” w WSBiO w Warszawie. Jako jedyny przeprowadził w 2012 roku badania na temat wiarygodności prezenterów i mowy ciała w Polsce. Komentuje mowę ciała dla TVN „Fakty”, Polskiego Radio i dziennika.pl.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB.
Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przeszedł drogę od szeregowego pracownika do stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. sprzedaży, dyrektora ds. public relations, wiceburmistrza Dzielnicy Ochota. Prowadził biuro prasowe byłego marszałka – p. Marka Borowskiego. Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.


Krzysztof Czerkas - Teoretyk i praktyk. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.                                                                                                                   Z BRE Bankiem Hipotecznym (dawniej Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A) związany od 2001: w latach 2001-2004 dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych, później w latach 2004-2009 Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Od 2009 roku członek Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem bankowym. W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował m.in. z duńskim bankiem inwestycyjnym Sankt Annae Bank oraz pracował na różnych stanowiskach w Powszechnym Banku Kredytowym S.A, gdzie pełnił od 1996 do 2001 roku funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Do roku 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Finansów, Bankowości i Zarządzania im. Kudlińskiego. Obecnie wykładowca  na studiach podyplomowych z zakresu bankowości i finansów oraz bankowości hipotecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor i współautor  książek: Banki inwestycyjne - nowe spojrzenie na restrukturyzację finansową i prywatyzację; Bankowość Inwestycyjna w systemie finansowym; Wnioski dla Polski oraz Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej; Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Czynniki Ryzyka i Modele Transakcji. Współautor artykułów m.in. z zakresu metodyki oceny zdolności kredytowej, finansowania projektów inwestycyjnych, finansowania nieruchomości. Publikuje w  Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej, Gazecie Prawnej, Prawie Bankowym, w Banku i Kredycie, Hospitality, RNW, Finansowanie Nieruchomości.