Nieruchomości szkolenia

Zamknięcie roku 2017 we wspólnocie mieszkaniowej – sprawozdanie finansowe, CIT. Jak i na jakiej podstawie rozliczać wynik finansowy? Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali, w tym z tytułu pośredniczenia w dostawie mediów do lokali? Prawo. Orzecz


 Zamknięcie roku 2017 we wspólnocie mieszkaniowej – sprawozdanie finansowe, CIT. Jak i na jakiej podstawie rozliczać wynik finansowy? Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali, w tym z tytułu pośredniczenia w dostawie mediów do lokali? Prawo. Orzecz

Jak przeprowadzać jego korektę? 
Podstawa prawna rachunkowości i sprawozdawczości finanasowej wspólnot mieszkaniowych po dniu 5 września 2014 r.
Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali?
Aspekty prawne, podatkowe, księgowe

Czy rozumiesz....

 • Zakres obowiązków zarządu wspólnoty, zarządcy nieruchomości i właścicieli lokali w sprawach finansowych.
 • Jaki są podobieństwa pomiędzy księgowością wspólnoty mieszkaniowej a ogólnie akceptowanymi zasadami rachunkowości.
 • Jak prowidłowo sporządzić sprawozdania finansowe

  Na szkoleniu nauczysz się:

 • Kursanci zostaną zapoznani z ustaleniem zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości
 • Uczestnicy zapoznają się dokładnie z pojęciami z zakresu rachunkowości wspólnoty
 • Prelengenci w sposób jasny i praktyczny przedstawią zasady rozliczania zaliczek,  które ponoszą członkowie wspólnoty
 • Omówione zostaną przepisy podatkowe i źródła finansowania wspólnoty
 • Pokazane zostaną na przykładach praktycznych typowe rozwiązania trudnych przpadków w prowadzeniu księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • Przedstawione zostaną rozliczania i finansowania remontów
 • W sposób jasny i czytelny zostanie omówione sporządzanie sprawozdania finansowego

 

W bardzo licznych przypadkach prowadzenia rachunkowośći wspólnoty popełniane są błędy, które wynikają najczęściej z braku znajomości elementarnych zasad rozliczania przychodów i rozchodów wspólnoty. Źle prowadzona księgowość może spowodować brak pokrycia zaplanowanych wydatków, choćby na zaplanowane remonty.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej. Czy podstawę prawną prowadzenia ewidencji rachunkowej stanowi ustawa o własności lokali, czy też ustawa o rachunkowości albo rozporządzenie MF z 2001 r.? Czy należy prowadzić ewidencję „pozaksięgową” czy też ewidencję rachunkową? Kto ponosi odpowiedzialność „z mocy prawa” za prowadzenie ewidencji rachunkowej, zarząd wspólnoty czy firma usługowa, której zlecono prowadzenie ewidencji rachunkowej? Zasady, metody, oraz techniki prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej. Jak dokumentować zdarzenia i operacje gospodarcze wspólnoty?
   
 2. Jaka jest podstawa prawna przygotowania sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej. Jak przygotować sprawozdanie finansowe - krok po kroku? Jak korygować sprawozdania zatwierdzone za lata ubiegłe – aspekty księgowe i podatkowe? 
   
 3. Przelomowe zmiany w ustawie VAT w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. Czy wspólnota mieszkaniowa powinna zarejestrować się jako „podatnik VAT czynny”? Jakimi dokumentami powinna dokumentować usługę pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli (rachunek czy faktura)? Czy wartość sprzedaży zwolnionej z tytułu usługi pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli wpływa na wyczerpanie kwoty limitowanej, tj. 150 000 zł oraz czy wspólnoty mieszkaniowe muszą się zarejestrować jako podatnicy VAT czynni?
   
 4. Przygotowanie zeznania podatkowego a przełomowe zmiany w podatku dochodowym według prawa i orzecznictwa. Ewidencja podatkowa i rozrachunki z organem podatkowym. Warunki zwolnienia od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy oraz z innych tytułów). Jak przygotować zeznanie podatkowe CIT – 8, jak korygować złożone zeznanie podatkowe za lata ubiegłe?
   
 5. Jak realizować rozrachunki z właścicielami lokali? Przełomowe  zmiany w rozliczeniach wyniku finansowego, nadwyżki lub straty. Jak ujmować rozliczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej lub straty bilansowej) w ewidencji księgowej – najnowsze orzecznictwo SN i sądów administracyjnych.
   
 6. Zmiany w Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego. Kto odpowiada za zeznanie podatkowe, podatnik czy firma usługowa - zarządca nieruchomości?

OSOBA PROWADZĄCA

Eugenia Śleszyńska - kilka słów o autorze

1.Autor książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, w których poruszam zagadnienia prawne, rachunkowe, podatkowe i finansowe. W szczególności specjalizacja w aspektach prawnych, podatkowych i finansowych zarządu nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer ,

Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”, „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd” (w tym aspekty rachunkowe i podatkowe), „Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”, „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”,

oraz szereg pozycji książkowych wydanych przez wyd. MINIGO, w tym:

„O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podatek od nieruchomości. Stosowanie przepisów w świetle orzecznictwa”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

2.Autor wielu publikacji, artykułów.

3.Wykładowca na wielu seminariach i szkoleniach, na terenie całego kraju, w zakresie tematyki związanej z rynkiem nieruchomości, w tym z rachunkowością, podatkami i rozliczeniami wspólnot mieszkaniowych.

 

CENA SZKOLENIA

Koszt uczestnictwa: 290 zł/osoba

Dla absolwetów kursu zarządcy nieruchomości rabat 10% :-)

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy
 • mozliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem

 

formularz (doc)

 PROGRAM SZKOLENIA

 1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej. Czy podstawę prawną prowadzenia ewidencji rachunkowej stanowi ustawa o własności lokali, czy też ustawa o rachunkowości albo rozporządzenie MF z 2001 r.? Czy należy prowadzić ewidencję „pozaksięgową” czy też ewidencję rachunkową? Kto ponosi odpowiedzialność „z mocy prawa” za prowadzenie ewidencji rachunkowej, zarząd wspólnoty czy firma usługowa, której zlecono prowadzenie ewidencji rachunkowej? Zasady, metody, oraz techniki prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej. Jak dokumentować zdarzenia i operacje gospodarcze wspólnoty?
   
 2. Jaka jest podstawa prawna przygotowania sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej. Jak przygotować sprawozdanie finansowe - krok po kroku? Jak korygować sprawozdania zatwierdzone za lata ubiegłe – aspekty księgowe i podatkowe? 
   
 3. Przelomowe zmiany w ustawie VAT w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej. Czy wspólnota mieszkaniowa powinna zarejestrować się jako „podatnik VAT czynny”? Jakimi dokumentami powinna dokumentować usługę pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli (rachunek czy faktura)? Czy wartość sprzedaży zwolnionej z tytułu usługi pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli wpływa na wyczerpanie kwoty limitowanej, tj. 150 000 zł oraz czy wspólnoty mieszkaniowe muszą się zarejestrować jako podatnicy VAT czynni?
   
 4. Przygotowanie zeznania podatkowego a przełomowe zmiany w podatku dochodowym według prawa i orzecznictwa. Ewidencja podatkowa i rozrachunki z organem podatkowym. Warunki zwolnienia od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy oraz z innych tytułów). Jak przygotować zeznanie podatkowe CIT – 8, jak korygować złożone zeznanie podatkowe za lata ubiegłe?
   
 5. Jak realizować rozrachunki z właścicielami lokali? Przełomowe  zmiany w rozliczeniach wyniku finansowego, nadwyżki lub straty. Jak ujmować rozliczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej lub straty bilansowej) w ewidencji księgowej – najnowsze orzecznictwo SN i sądów administracyjnych.
   
 6. Zmiany w Ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego. Kto odpowiada za zeznanie podatkowe, podatnik czy firma usługowa - zarządca nieruchomości?

 OSOBA PROWADZĄCA

Eugenia Śleszyńska - kilka słów o autorze

1.Autor książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, w których poruszam zagadnienia prawne, rachunkowe, podatkowe i finansowe. W szczególności specjalizacja w aspektach prawnych, podatkowych i finansowych zarządu nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer ,

Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”, „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd” (w tym aspekty rachunkowe i podatkowe), „Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”, „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”,

oraz szereg pozycji książkowych wydanych przez wyd. MINIGO, w tym:

„O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podatek od nieruchomości. Stosowanie przepisów w świetle orzecznictwa”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

2.Autor wielu publikacji, artykułów.

3.Wykładowca na wielu seminariach i szkoleniach, na terenie całego kraju, w zakresie tematyki związanej z rynkiem nieruchomości, w tym z rachunkowością, podatkami i rozliczeniami wspólnot mieszkaniowych.