Nieruchomości szkolenia

Zamknięcie roku we wspólnocie mieszkaniowej – sprawozdanie finansowe, CIT. Jak i na jakiej podstawie rozliczać wynik finansowy? Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali, w tym z tytułu pośredniczenia w dostawie mediów do lokali? Prawo. Orzecz


Jak przeprowadzać jego korektę? 

Podstawa prawna rachunkowości i sprawozdawczości finanasowej wspólnot mieszkaniowych.
Jak dokonywać rozrachunków z właścicielami lokali?
Aspekty prawne, podatkowe, księgowe

Czy rozumiesz....

 • Zakres obowiązków zarządu wspólnoty, zarządcy nieruchomości i właścicieli lokali w sprawach finansowych.
 • Jaki są podobieństwa pomiędzy księgowością wspólnoty mieszkaniowej a ogólnie akceptowanymi zasadami rachunkowości.
 • Jak prowidłowo sporządzić sprawozdania finansowe
 •  

  Na szkoleniu nauczysz się:

 • Kursanci zostaną zapoznani z ustaleniem zasad rozliczenia kosztów wody, energii cieplnej i wywozu nieczystości

 • Uczestnicy zapoznają się dokładnie z pojęciami z zakresu rachunkowości wspólnoty
 • Prelengenci w sposób jasny i praktyczny przedstawią zasady rozliczania zaliczek,  które ponoszą członkowie wspólnoty
 • Omówione zostaną przepisy podatkowe i źródła finansowania wspólnoty
 • Pokazane zostaną na przykładach praktycznych typowe rozwiązania trudnych przpadków w prowadzeniu księgowości wspólnoty mieszkaniowej
 • Przedstawione zostaną rozliczania i finansowania remontów
 • W sposób jasny i czytelny zostanie omówione sporządzanie sprawozdania finansowego

 

W bardzo licznych przypadkach prowadzenia rachunkowośći wspólnoty popełniane są błędy, które wynikają najczęściej z braku znajomości elementarnych zasad rozliczania przychodów i rozchodów wspólnoty. Źle prowadzona księgowość może spowodować brak pokrycia zaplanowanych wydatków, choćby na zaplanowane remonty.

 

OCCENA SZKOLENIA

Koszt uczestnictwa: 350 zł/osoba

Dla absolwetów naszych kursów rabat 10% :-)

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy i lunch
 • mozliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem

 

formularz (doc)

 PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Podstawa prawna prowadzenia ewidencji rachunkowej.

 

 • Czy podstawę prawną prowadzenia ewidencji rachunkowej stanowi ustawa o własności lokali, czy też ustawa o rachunkowości albo rozporządzenie MF z 2001 r.?
 • Czy należy prowadzić ewidencję „pozaksięgową” czy też ewidencję rachunkową?
 • Kto ponosi odpowiedzialność „z mocy prawa” za prowadzenie ewidencji rachunkowej, zarząd wspólnoty czy firma usługowa, której zlecono prowadzenie ewidencji rachunkowej?
 • Zasady, metody, oraz techniki prowadzenia ewidencji rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej. 
 • Jak dokumentować zdarzenia i operacje gospodarcze wspólnoty?
   

 

2. Jaka jest podstawa prawna przygotowania sprawozdania finansowego wspólnoty mieszkaniowej. 

 

 • Jak przygotować sprawozdanie finansowe - krok po kroku?
 • Jak korygować sprawozdania zatwierdzone za lata ubiegłe – aspekty księgowe i podatkowe? 
   

 

3. Przelomowe zmiany w ustawie VAT w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej.

 

 • Czy wspólnota mieszkaniowa powinna zarejestrować się jako „podatnik VAT czynny”? Jakimi dokumentami powinna dokumentować usługę pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli (rachunek czy faktura)?
 • Czy wartość sprzedaży zwolnionej z tytułu usługi pośredniczenia w dostawie mediów do lokali właścicieli wpływa na wyczerpanie kwoty limitowanej, tj. 150 000 zł oraz czy wspólnoty mieszkaniowe muszą się zarejestrować jako podatnicy VAT czynni?

 

4. Przygotowanie zeznania podatkowego a przełomowe zmiany w podatku dochodowym według prawa i orzecznictwa.

 • Ewidencja podatkowa i rozrachunki z organem podatkowym.
 • Warunki zwolnienia od podatku (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy oraz z innych tytułów). Jak przygotować zeznanie podatkowe CIT – 8, jak korygować złożone zeznanie podatkowe za lata ubiegłe?
   

 

5. Jak realizować rozrachunki z właścicielami lokali?

 

 • Przełomowe  zmiany w rozliczeniach wyniku finansowego, nadwyżki lub straty.
 • Jak ujmować rozliczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej lub straty bilansowej) w ewidencji księgowej – najnowsze orzecznictwo SN i sądów administracyjnych.
   

 

6. Zmiany w Ordynacji podatkowej.

 

 • Odpowiedzialność podatkowa wspólnoty mieszkaniowej według Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego.
 • Kto odpowiada za zeznanie podatkowe, podatnik czy firma usługowa - zarządca nieruchomości?

 OSOBA PROWADZĄCA

Eugenia Śleszyńska - kilka słów o autorze

1.Autor książek związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, w których poruszam zagadnienia prawne, rachunkowe, podatkowe i finansowe. W szczególności specjalizacja w aspektach prawnych, podatkowych i finansowych zarządu nieruchomościami wspólnymi wspólnot mieszkaniowych.

Niektóre książki, wydane przez wyd. Wolters Kluwer ,

Rachunkowość i podatki wspólnoty mieszkaniowej”, „Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd” (w tym aspekty rachunkowe i podatkowe), „Gospodarka, rachunkowość, podatki i rozrachunki wspólnoty mieszkaniowej”, „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”,

oraz szereg pozycji książkowych wydanych przez wyd. MINIGO, w tym:

„O usłudze zarządzania nieruchomością”, „Podatek od nieruchomości. Stosowanie przepisów w świetle orzecznictwa”, „Zwrot kapitału, czyli jak pogodzić interes właściciela nieruchomości z interesem lokatora”, „Podstawy prawne działalności zawodowej zarządcy nieruchomości w Polsce i UE”.

2.Autor wielu publikacji, artykułów.

3.Wykładowca na wielu seminariach i szkoleniach, na terenie całego kraju, w zakresie tematyki związanej z rynkiem nieruchomości, w tym z rachunkowością, podatkami i rozliczeniami wspólnot mieszkaniowych.