Nieruchomości szkolenia

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi


                   Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi – współpraca z właścicielem nieruchomości i najemcami.

Czy wiesz...

 • Jak skutecznie budować relacje z najemcami, właścicielem nieruchomości i podwykonawcami?
 • Jak budować strategię najmu?
 • Jak zarządzać budżetem marketingowym?
 • Jak zarządzać wieloma umowami najmu, mediami oraz finansowaniem?

Korzyści ze szkolenia:

 • Podczas szkolenia poznacie Państwo specyfikę zarzadzania nieruchomościami komercyjnymi, trenerzy – praktycy przedstawią ją krok po kroku.
 • Uczestnicy dowidza się jak planować wynajm przestrzeni, jak badać trendy rynkowe i oczekiwania potencjalnych najemców;
 • Na kursie omówiony zostanie marketing wynajmowanych powierzchni, czyli określenie strategii wynajmu i doboru najemców;
 • Zapoznamy Państwa z administrowaniem nieruchomością, czyli zarządzaniem jej finansami, utrzymywaniem odpowiednich relacji z najemcami, utrzymaniem technicznym nieruchomości w tym selekcji i kontroli wszystkich usługodawców;
 • Pokażemy w jaki sposób maksymalizować wartość nieruchomości poprzez inwestycje, restrukturyzację finansowania, zmianę strategii rynkowej, organizację sprzedaży.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy w nieruchomościach komercyjnych, szczegółowa analiza problematyki dotyczącej komercji, a przede wszystkim wskazanie rozwiązań, które pozwalają uniknąć pułapek w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomościami komercyjnymi (biurowymi, handlowymi, usługowymi, magazynowymi).

Odbiorcy szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości komercyjnych, właścicieli i kierowników obiektów handlowych, właścicieli nieruchomości komercyjnych, osób odpowiedzialnych za kontrolę i utrzymanie obiektów magazynowych i przemysłowych, 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym, zajęcia odbywają się w podczas dwóch zjazdów (piątek - niedziela) w godzinach 10-16. 
Program kursu realizuje 48 godzin edukacyjnych.

 

Cena szkolenia:  

Koszt uczestnictwa: 2150zł brutto (stawka podatku VAT 'zw')

Cena promocyjna 1800zł brutto  przy zapissie do 14.02.19

Cena zawiera:

 • materiały szkoleniowe
 • całodzienny serwis kawowy i lunch
 • mozliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi zajęcia.
 • opiekę merytoryczna po zakończeniu skzolenia w terminie 30 dni.

Zapraszam do kontaktu 
bezpośrednio pod numerem telefonu: 534552585

 Aby dokonac zgłoszenia przejdź  tutaj

formularz (doc)

 FACILITY & PROPERTY MANAGEMENT

1.Wprowadzające zagadnienia Prawne w Zarządzaniu Nieruchomościami Komercyjnymi - 8h

 • Nabycie terenu i kwestie prawne, planistyczne, opłaty.
 • Budowa.
 • Wynajmowanie powierzchni.
 • Zarządzanie umowami najmu.
 • Pozostałe elementy zarządzania.
 • Case studies

2. Facility Management – 8 h

 • Audyt dokumentacji budynkowej – przeglądy i konserwacje
 • Usługa sprzątania, usługa ochrony, odśnieżanie.
 • Regulaminy.
 • Zarządzanie mediami.
 • Case study.
 • Parkingi.
 • Ochrona środowiska.
 • Specyfikacja zakresu prac serwisowych.
 • Utrzymanie techniczne.
 • Ochrona p.poż.
 • Telekomunikacja i IT

3. Property Management – 8 h

 • Kontekst prawny, wycena
 • Rozwój majątku/nieruchomości
 • Podstawowe terminy handlowe
 • Wymagania techniczne dla najemców
 • Plany budowlane
 • Strategie bieżącego zarządzania, komercjalizacji

4. Najem i Umowa Najmu -4 h

 • Najem - podejście branżowe.
 • Elementy składowe procesu najmu.
 • Budowanie strategii najmu - elementy składowe, podejście analityczne i strategiczne.
 • Najem krótkoterminowy.
 • Strategia branżowa, ilościowy najemców w centrum handlowym – dobór jakościowy, ilościowy i przestrzenny.
 • Elementy składowe umowy najmu.
 • Elementy umowy najmu wpływające na relacje pomiędzy właścicielem a najemcą, właścicielem a zarządcą oraz zarządcą a najemcą
 • Specyfika zarządzania najmem i umowami najmu.
 • Usługi dodatkowe – IT, technika, reklama, recepcja
 • Case study.

5. Bezpieczeństwo, ubezpieczenie -4h

 • Zarządzanie operacyjne
 • Procedury kryzysowe.
 • Ewakuacja (plany ewakuacyjne).
 • BHP.
 • Zabezpieczenie zdarzeń specjalnych tj. imprezy masowe, ataki terrorystyczne
 • Rodzaje polis ubezpieczeniowych, rodzaje ryzyk i zarządzanie ryzykiem.
 • Analiza potrzeb ubezpieczeniowych i wybór programu.
 • Programy współpracy zarządcy z instytucjami porządku publicznego (z policją, strażą pożarną).

6. Księgowość i Controling – 8 h

 • Zarządzanie kontami, procedury, finansowanie
 • Przestrzeganie zapisów umów.
 • Fakturowanie czynszu i kosztów wspólnych, rozliczenie kosztów wspólnych.
 • Budżet
 • Monitorowanie wyników najemców.
 • Proces wyceny.
 • Kapitalizacja dochodów.
 • Podstawowe terminy finansowe – NPV, dyskonto, stopa zwrotu.
 • Rachunek wyników i bilans.
 • Raporty i kontrola .
 • Aspekty podatkowe.

7. Audyty – 2 h

 • Księga Dobrych Praktyk
 • Jakość zarządzania
 • Standardy
 • Audyt techniczny.
 • Audyt środowiskowy.
 • Audyt najemców.

8. Marketing i PR -6 h

 • Podstawowe metody badawcze, rodzaje badań.
 • Analiza danych wtórnych, analizy geomarketingowe
 • Badania klientów własnych, stron internetowych.
 • Budżetowanie i zarządzanie budżetem marketingowym.
 • Budowanie skutecznych relacji z najemcami.
 • Mierzenie efektów działań marketingowych
 • PR i społeczności lokalne.
 • Współpraca z mediami i umiejętności komunikacji z otoczeniem w obliczu sytuacji kryzysowej.
 • Zasady zarządzania sytuacją kryzysową.
 • Wybrane zagadnienia praktyczne.

Razem 48 godzin – 6 dni szkoleniowych 

<< Drukuj program kursu >>

 

Mariusz Majkowski expert w dziedzinie komercjalizacji centrów handlowych

Mariusz Majkowski jest licencjonowanym pośrednikiem w obrocie nieruchomościami (numer licencji 14133). Od 7 lat pracuje w firmie Echo Investment S.A gdzie zajmuje się komercjalizacją centrów handlowych i handlowo – rozrywkowych m.in. Galeria Echo Kielce (projekt który otrzymał prestiżową nagrodę Mapic Awards na Targach w Cannes za najlepszą rozbudowę) , Pasaż Grunwaldzki Wrocław, Galaxy Szczecin, Veneda Łomża, Amber Kalisz, Olimpia Bełchatów.
W 2007 roku ukończył Master of Science in Science and Technology Comercialization (University of Austin). W 2009 roku członek komisji przyznającej dotację unijną w ramach projektu Biznes Starter organizowanego przez Kielecki Inkubator Technologiczny.


  Waldemar Tkaczyk - ekspert w zakresie facility management

Specjalista w zakresie facility management. Wieloletni specjalista w firmach Elektromontaż Polska oraz Esmil International North Africa. W latach 1992 – 2002 Country Service Manager w firmie Kodak Poland. Obecnie od 2003 roku Dyrektor Techniczny w HSG Zander Polska. Doświadczony ekspert w zakresie facility management w obiektach przemysłowych, biurowych oraz handlowych.

Współpracował w zespołach międzynarodowych.  Galeria Victoria w Wałbrzychu oraz Galeria Sanowa w Przemyślu to obiekty m.in. w których zarządzał. 


Maciej Zackiewicz - doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych.

Wykładowca, analityk finansowy, specjalista w dziedzinie zarządzania nieruchomościami komercyjnymi. Proaktywny i zdolny do inspirowania proaktywnym nastawieniem do działań biznesowych. Aktualnie uczestniczy w jednym z najlepszych programów MBA w regionie CEE.
Absolwent studiów magisterskich oraz podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie student na Politechnice Warszawskiej na kierunku Executive MBA. Od 2005 do 2008 roku Specjalista ds. analizy i kosztów w firmie DTC Management Services. Obecnie od 2009 roku Dyrektor ds. Kosztów i Analiz w Grupie Centrum Development and Investments.


Kazimierz Szot - Wieloletni wykładowca na szkoleniach i kursach z zakresu zarzadzania nieruchomościami komercyjnymi

Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości, licencja nr 6179. W latach 1994 – 2005 w korporacji Netia S.A. zajmował się zarządzaniem nieruchomościami, oraz kierował działem administracji i bezpieczeństwa. Odpowiedzialny był również za rozbudowę i modernizację istniejących nieruchomości budynkowych korporacji. Od 2005 r. prezes zarządu Zarządca Sp. z o.o. Spółka zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami w Warszawie, Poznaniu oraz Łodzi. Członek Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza zrzeszonego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Laureat nagród Orły Polskiego Budownictwa oraz Mazowiecka Firma Roku 2007 i 2008. Członek honorowy Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach. Wieloletni wykładowca na szkoleniach i kursach z zakresu zarzadzania nieruchomościami komercyjnymi jak i wspólnot mieszkaniowych. Czynnie uczestniczył w uruchamianiu i oddaniu do użytkowania czterech centrów handlowych zlokalizowanych w Poznaniu, Rybniku, Sosnowcu oraz Lublinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Zackiewicz - Doświadczony manager działający na rynku nieruchomości komercyjnych. Proaktywny i zdolny do inspirowania proaktywnym nastawieniem do działań biznesowych. Wykładowca podczas praktyk zawodowych dla kandydatów na zarządców nieruchomości oraz szkoleń dedykowanych dla pracowników firm rynku nieruchomości w stowarzyszeniach zawodowych. Absolwent Executive MBA – Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej we współpracy z London Business School, HEC School of Management Paris oraz NHH Norwegian School of Economics and Business Administration. Absolwent wydziału Zarządzania Nieruchomościami Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie uczestniczy w jednym z najlepszych programów MBA w regionie CEE.